13.02.2021 | 01:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Flacídna tetraparéza – nezvyklé príznaky kliešťovej encefalitídy u 2 psov

Žáková M., Kosinová Paušová T. Flacídna tetraparéza – nezvyklé príznaky kliešťovej encefalitídy u 2 psov. Veterinární klinika 2021;17(1):16-22.

SÚHHRN
V článku sú prezentované dva prípady psov, u ktorých klinické príznaky, priebeh ochorenia, nálezy zobrazovacej diagnostiky a vyšetrenie mozgomiešneho moku viedli k vysloveniu podozrenia na kliešťovú encefalitídu. Infekcia vírusom kliešťovej encefalitídy bola následne potvrdená aj stanovením serologických protilátok. Neuroanatomická lokalizácia bola na počiatku u jedného pacienta intrakraniálna, zatiaľ čo u druhého progresívna ascendentná difúzne spinálna lézia. V obidvoch prípadoch bolo v priebehu ochorenia zjavné postihnutie periférneho nervového systému s obrazom flacídnej tetraparézy a generalizovanej hyporeflexii, ktorá sa však postupne klinicky zlepšovala.

SUMMARY
Two cases of dogs are reported with clinical signs, clinical course, findings of diagnostic imaging and cerebrospinal fluid analysis leading to suspect tick-borne encephalitis. Infection by tick-borne encephalitis virus was confirmed by serology antigen testing. Neuroanatomical localization at the beginning was in one patient intracranial, while in the other one progressive ascendent diffuse spinal lesion. In both cases, signs of peripheral nervous system, due to developed of flaccid tetraparesis and generalized hyporeflexia, with subsequent clinical improvement, had been seen.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down