09.12.2003 | 10:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Florfenikol – nové antibiotikum ve veterinární medicíně

Florfenikol je širokospektrální syntetické antibiotikum. Potlačuje tvorbu proteinů v bakteriální buňce. V protoplazmě se florfenikol váže na ribozomální podjednotku 70 S a narušuje aktivitu peptidyltransferázy, což vede k inhibici syntézy proteinů v ribozomech citlivých bakterií.
Florfenikol je derivát thiamfenikolu. V jeho molekule se nachází hydroxylová skupina substituovaná atomem flouru a tím se florfenikol stává odolný vůči bakteriím, které produkují acetyltransferázu. Toto antibiotikum je také účinné proti mikroorganismům rezistentním k chloramfenikolu. Na rozdíl od chloramfenikolu neobsahuje florfenikol nitro skupinu, a proto není jeho použití spojeno se vznikem aplastické anémie.
Po perorální dávce se florfenikol snadno vstřebává, což je dobře viditelné na vysoké biologické využitelnosti přípravku. Pouze malé množství je vázáno na proteiny plazmy (do 18,6 kg). Po intramuskulárním a perorálním podání se velmi dobře distribuuje do tkání a tělních tekutin. Plazmatické a tkáňové koncentrace účinné látky jsou vyšší než minimální inhibiční koncentrace potřebné pro in vitro zjištěnou inhibici růstu mikroorganismů. Vysokých koncentrací je dosahováno v ledvinách, plicích, močovém měchýři, v kosterní a srdeční svalovině, střevech, bronchiálních sekretech, moči a žluči. Nižší hladiny jsou zjišťovány v cerebrospinální tekutině a mozkové tkáni.
Florfenikol podléhá v organismu částečné biologické přeměně. Více než polovina podané dávky je vylučována v nezměněné formě převážně močí a částečně i trusem.
Perorální aplikace léčiva je spojena s vysokou iniciální koncentrací, zatímco při intramuskulárním podání je účinná koncentrace florfenikolu udržována po dlouhé časové období. Průměrná hodnota poměru mezi AUCo a AUCIM (0,99) ukazuje shodnou biologickou využitelnost obou způsobů aplikace.
Florfenikol je účinný proti mnohým důležitým původcům onemocnění, v praxi se zvláště osvědčil při léčbě infekcí respiračního aparátu u prasat, skotu a drůbeže. Jelikož je účinný již při nízkých koncentracích, nepředstavuje významnou zátěž pro životní prostředí.
Vzhledem k vynikajícím farmakokinetickým vlastnostem, minimálním nežádoucím účinkům a krátké ochranné lhůtě u orální formy je antibiotikum florfenikol ve specialitě Floron účinným prostředkem, který pomáhá veterinárním lékařům potlačovat infekční onemocnění v chovech hospodářských zvířat.

Literatura k dispozici u firmy Krka

MVDr. Linda Czanderlová
Sevaron Poradenství

Napsat komentář

Napsat komentář

Komentáře k článku

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down