10.06.2002 | 12:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Fortekor - jedno řešení na dva problémy

Fortekor® - jedno řešení na dva problémy

Fortekor® (benazepril hydrochlorid) účinkuje jako ACE – inhibitor, jako vasodilatans a antihypertensivum pro psy a kočky. V současnosti Fortekor® umožňuje efektivní léčbu a významné prodloužení délky života u psů trpících srdečním selháním všech stupňů a u koček postižených chronickou insuficiencí ledvin.
Srdeční selhání psů je charakterizováno nástupem klinických příznaků, které mají svůj původ v selhávající činnosti kardiovaskulárního aparátu.
Mezi nejčastěji pozorované klinické příznaky doprovázející srdeční selhání patří: kašel, dyspnoe, zvýšená unavitelnost, ztráta apetitu a hmotnosti a v neposlední řadě i ascites.
Jako nejčastější etiologické příčiny srdečního selhání jsou uváděny:
A - chronické získané degenerativní postižení chlopní (endokardióza)
B – psí dilatační kardiomyopatie
Významnou úlohu v patofyziologii srdečního selhání hraje Renin Angiotensin Aldosteronový systém (RAAS). RAAS je hlavní kompenzační mechanismus, který na počátku kompenzuje stav srdečního selhání, aby později díky konečnému účinku RAAS vznikl bludný kruh, který urychluje klinický průběh srdečního selhání. Příčinami navození tohoto bludného kruhu jsou:
a) vazokonstrikce se snaží zvednout klesající tlak krve, ale zároveň vytváří těžší podmínky pro práci srdečního svalu
b) retence vody a sodíku zvyšují objem tekutiny v těla a tím i krve, což vede k objemovému přetěžování srdečních dutin, což vede k venokongesci, edému tkání a ascitu
Benazepril hydrochlorid jako aktivní látka preparátu Fortekor® je po perorální aplikaci rychle vstřebáván z trávícího traktu a je hydrolyzován jaterními enzymy na aktivní metabolit benazeprilát. Benazeprilát je vysoce účinný inhibitor ACE (angiotensin konvertujícího enzymu). ACE uskutečňuje přeměnu Angiotensinu I na Angiotensin II. Benazeprilát tedy přerušuje patologickou vazokonstrikci a retenci Na+ a vody. Fortekor® ulehčuje činnost srdce díky vazodilataci cév, a díky snížení objemového přetížení srdečního svalu zamezením retence Na+ a vody v organismu, zvyšuje diurézu. Fortekor® významě snižuje edematózní prosáknutí tkání.
V kontrolních testech byly prokázány dvě hlavní výhody Fortekoru při léčbě srdečního selhání psů a to
1 - Fortekor® prokazatelně prodlužuje dobu života psů
2 - Fortekor® výrazně tlumí klinické příznaky srdečního selhání a to kašle, dyspnoe a plicního edému. V 81 % sledovaných případů byla pozorována zvýšená schopnost snášet fyzické zatížení. Fortekor® snižuje riziko náhlého zhoršení příznaků srdečního selhání psů.
Fortekor® je jediným ACE inhibitorem registrovaným pro terapii zvířat. Vzhledem k tomu, že je z 50 % vylučován žlučí, není zapotřebí upravovat dávkování ani u pacientů s renální nebo hepatální isuficiencí.
Fortekor® inhibuje retenci plazmatické koncentrace draslíku způsobenou diuretiky a tím pádem snižuje riziko vzniku hypokalemie.
Fortekor® může být aplikován s digoxinem, diuretiky či antiarytmiky, jestliže tuto kombinaci vyžaduje stav zvířete.
Chronická renální insuficience koček je plíživá a nevratná choroba s typickými příznaky, jako je drsná srst, ztráta chuti k jídlu, ztráta hmotnosti, polydypsie a polyurie.
Ke správné diagnostice CRI je potřeba kromě podrobného lékařského vyšetření i vyšetření moči. Právě díky významnému nárůstu screeningových metod se nemoci ledvin staly druhou nejčastější nemocí koček.
U koček s CRI dochází k rychlému úpadku základních funkcí ledvin. Toto onemocnění ledvin přispívá k poškození jejich vylučovacích, regulačních a endokrinních funkcí. Nejvíce se na snížení funkce ledvin podílí působení močových toxinů a prerenálních faktorů, jako např. dehydratace. Je prokázáno, že Fortekor® omezuje utlačování systémových a glomerulárních kapilár v průběhu glomerulární filtrace. Díky tomu, že Fortekor® snižuje tlak glomerulárních kapilár, zvyšuje se tím filtrační schopnost nefronů a tím i pokračování glomerulární filtrace. Fortekor® snižuje systolický krevní tlak stejně tak dobře jako tlak glomerulárních kapilár v průběhu glomerulární filtrace.
Fortekor® je u koček vylučován výhradně přes žlučové cesty, což eliminuje riziko předávkování u CRI pacientů. Je také prokázáno, že Fortekor® snižuje riziko postižení hypokalémií, častou komplikací CRI.
Zpomalit vývoj CRI je možné při používání klinicky ověřených renálních diet. Ovšem u koček užívajících Fortekor® lze zaznamenat signifikantní zlepšení kvality života, až 3x větší chuť k jídlu a nárůst hmotnosti v porovnání s pacienty užívajícími pouze dietní stravu.
Fortekor® díky svým účinkům nachází uplatnění v bezpečné léčbě rozdílných nemocí psů a koček a stává se tak lékem proti jejich druhým nejsmrtelnějším chorobám.

MVDr. Dušan Navara
Novartis Czech Republic, s.r.o.
Sector Animal Health
Tel.: 0602 216012
V Olšinách 75, 100 00 Praha 10
Tel.: 02 81002390

Napsat komentář

Napsat komentář

Komentáře k článku

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down