27.05.2009 | 01:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Fosfolipidy tlumí účinky endotoxémie u koní

Endotoxémie představují komplikace při GIT dospělých koní a septikémii novorozených hříbat

Endotoxémie představují vážné komplikace při onemocněních gastrointestinálního traktu dospělých koní a při septikémii novorozených hříbat. 25 až 41 % kolikových koní, kteří byli v poslední době ošetřeni na univerzitní klinice, mělo zvýšenou hladinu endotoxinů (lipopolysacharidů, LPS) v krevní plazmě. Pomocí endotoxinů vázaných na proteiny je usnadněna jejich vazba specifickými receptory na povrch zánětlivých buněk a dochází ke zhoršování zánětlivého procesu. Zánětlivé mediátory, např. TNF, interleukin, eikosanoidy a tkáňové faktory, jsou zodpovědné za nepříznivé a částečně rozporuplné klinické následky endotoxémie. V humánní medicíně bylo prokázáno, že podání fosfolipidové emulze vede k významnému snížení účinku endotoxinů.
V první studii byla aplikována fosfolipidová emulze koním (200 mg/kg), v intervalu dvou hodin, byly minimalizovány klinické a kardiopulmonální příznaky vyvolané endotoxiny, byla však zjištěna masivní hemolýza. Emulze byla podána jednu hodinu před a během intravenózní aplikace LPS.
Z tohoto důvodu byla provedena další studie s menší celkovou dávkou emulze (100 mg/kg). Také časový interval byl pozměněn, nejprve byla aplikována fosfolipidová infuze po dobu 30 min a teprve potom po stejnou dobu LPS. Ve studii bylo zařazeno 12 zdravých koní různého pohlaví a plemene, s průměrným věkem devět let. Před infuzí byli koně klinicky vyšetřeni a byla jim odebrána krev na kontrolu hematologických parametrů (kreatinin a GGT), TNF a ke stanovení lipidového profilu (fosfatidilcholin, triglyceridy, nenasycené mastné kyseliny, cholesterol a žlučové kyseliny). Byla provedena také analýza moči. Emulze obsahovala 92 % fosfatidilcholinu a zhruba 7 % triglyceridů. Současně byly inkubovány monocyty s LPS aby mohl být posouzen vliv na buněčnou tkáň. Skupina koní byla rozdělena, polovina obdržela solný roztok a LPS, druhá polovina emulzi a LPS podle časového výše zmíněného schématu.
U koní z první skupiny (aplikace solný roztok a LPS) byla zjištěna zvýšená rektální teplota a zvýšená srdeční frekvence, málo zvýšený počet leukocytů. Stupeň hemolýzy u druhé skupiny (aplikace emulze a LPS) nebyl žádný nebo mírný, nebyly zaznamenány ani žádné klinicky relevantní změny hodnot kreatinu v séru anebo abnormální změny při vyšetření moči, hladina TNF v séru ve skupině první byla významně zvýšena. Byl prokázán významný vzestup koncentrace fosfatidilcholinů a triglyceridů v séru po infúzi fosfolipidy. Ačkoliv byl u druhé skupiny koní zaznamenán obrovský vzestup triglyceridů, jejich hodnota kolísala na hranici normy a klinický význam tak zůstává problematický. Produkce tkáňových faktorů byla po inkubaci s endotoxinem zvýšena.
Závěrem lze říci, že rychlá infuze fosfolipidové emulze tlumí velkou část negativních účinků endotoxinů. Je však nutné provést další vyšetření k vysvětlení příčin hemolýzy a sestavit komponenty emulze tak, aby byly vyloučeny nežádoucí vedlejší účinky.

Moore J. N. et al. Rapid infusion of a phospholipid emulsion attenuates the effects of endotoxaemia in horses. Equine Vet J 2007;39(3):243-248.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down