26.06.2008 | 08:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Fungování státního veterinárního dozoru

Welfare zvířat a bezpečnost potravin a krmiv

Ve dnech 17.-20. června 2008 proběhla v ČR mise Evropské komise pod názvem „Country profile“. Mise posuzovala práci státního veterinárního dozoru a hodnotila systém kontrol prováděných v oblasti pohody a zdraví zvířat, tzv. welfare a bezpečnosti potravin a krmiv. Mise konstatovala, že systém našeho státního veterinárního dozoru je plně funkční a srovnatelný se zeměmi EU a že Státní veterinární správa ČR plní všechny připomínky a doporučení všech předchozích misí. Od roku 2003 navštívilo naši republiku 29 misí zaměřených na uvedenou problematiku, ze kterých vyplynulo 274 doporučení inspektory Potravinového a veterinárního úřadu (Food and Veterinary Office). Všechna doporučení byla SVS ČR pochopena jako podnět, který je třeba splnit. Červnová komplexní mise prověřovala celkem 58 doporučení, která byla jednotlivým kontrolním orgánům v této oblasti udělena. 45 bylo misí shledáno jako přijato a na 10 se stále pracuje. U tří doporučení je třeba další konzultace inspektorů FVO na úrovni EU. Mise se netýkala jen Státní veterinární správy, ale prověřila i Ministerstvo zemědělství, Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv, Českou plemenářskou inspekci, Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Státní rostlinolékařskou správu a také Ministerstvo zdravotnictví. Hodnotila se "struktura kontrolních orgánů" vzájemná spolupráce, pokrytí veškerých oblastí z pohledu kontrol, "implementace nařízení " Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat, "transparentnost" zveřejňování tiskových zpráv, informace na webových stránkách, výroční zprávy, "víceletý plán kontrol" vyhodnocování počtu kontrol, nápravná opatření při zjištěních vyhodnocování účinnosti prováděných kontrol, udělované sankce a "systém školení inspektorů " provádějící kontroly a "využití informačního systému" získávání potřebných informací, přenos informací mezi kraji na území celé ČR a dostupnost informací pro všechny kontrolní orgány. Další mise bude v roce 2010 a bude mít pracovní název „Všeobecný audit“.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down