27.04.2023 | 10:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Gastrointestinální lymfom u kočky: popis tří případů

Roubalová, Z. Škor O. Gastrointestinální lymfom u kočky: popis tří případů. Gastrointestinal lymphoma in cats: a description of three cases. Veterinární klinika 2023;20(2):47-54.

SOUHRN
Tento článek popisuje tři případy koček s high-grade gastrointestinálním lymfomem, diagnostický přístup k jednotlivým pacientům, terapeutické řešení a komplikace, se kterými jsme se při řešení těchto pacientů setkali. U dvou pacientů byl diagnostikován B lymfom a u jednoho pacienta T gastrointestinální lymfom. V textu zmiňujeme průběh terapie, komplikace a flexibilitu v chemoterapeutických protokolech, zejména pak L-COP protokol, radioterapii dutiny břišní a paliativní metronomickou chemoterapii. U jednoho pacienta byla po relapsu v důsledku špatného zdravotního stavu provedena eutanazie. Zbylí dva pacienti jsou stále v léčbě a v současné době ve velmi dobré parciální nebo kompletní remisi onemocnění.

SUMMARY
This article describes three cases of cats with high-grade gastrointestinal lymphoma, diagnostic approach to each patient, therapeutic approach and complications, which we encountered when dealing with these patients. B-lymphoma was diagnosed in two patients and T intestinal lymphoma in one case. In the text we mention the course of therapy, complications and flexibility in the chemotherapeutic protocols, especially L-COP protocol, radiation therapy of the abdomen and palliative metronomic chemotherapy. Due to poor clinical condition after relapse euthanasia was performed in one patient. Other two patients are still undergoing treatment and are in very good partial or complete remission of at the time.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down