Hedlund C. S., Taboada J. Clinical Atlas of Ear, Nose and Throat Diseases in Small Animals: The Case-Based Approach (Klinický atlas nemocí ucha, dut. nosní a krku u malých zv.: Dokumentace řešení případových studií). Hannover; Schlütersche, 2002:208.

Kniha, která je ve svém názvu označena velmi výstižně jako atlas, je ve všech směrech neobyčejným dílem. Zcela logicky, jak to zvolené problematice v běžné praxi odpovídá, je ve dvojici editorů zastoupena kombinace internista a chirurg. V tomto případě se jedná o špičkové odborníky, příslušníky prestižní School of Veterinary Medicine, Luisiana State University z Baton Rouge.

Snaha o maximální profesionalitu a optimální zpracování všech dílčích kapitol vedla uvedené autority k rozšíření autorského kolektivu o kolegyni dermatoložku Sandru R. Merchant ze stejného pracoviště v Baton Rouge a dva Evropany. Prvním je Ital Carlo M. Mortellaro z Oddělení chirurgie a veterinární radiologie Veterinární fakulty Univerzity v Miláně, druhým Evropanem v autorském kolektivu je Brit Richard A. S. White, chirurg z Queen´s Veterinary School Hospital v Cambridge. Mezinárodní hvězdná sestava autorů nezůstala při zpracování díla, pojednávajícího v šesti základních kapitolách o onemocnění ucha, dutiny nosní a paranazálních dutin, hrtanu, průdušnice, dutiny ústní a hltanu, nic dlužna očekávání náročného čtenáře. Jak uvádějí editoři knihy ve stručné předmluvě, předkládaná práce si neklade za cíl pojednat o všech onemocněních zmíněných oblastí hlavy psa a kočky zcela vyčerpávajícím stylem. Vysokou předností knihy však je její poutavé zpracování a nesmírná čtivost, která z této praktické učebnice veterinární medicíny činí doslova trhák. Kromě stručného úvodu na začátku každé kapitoly následují ihned jednotlivé kasuistiky zpracované formou Anamnéza, Klinické vyšetření pacienta, Diferenciální diagnostika, Diagnostický přístup, Konečná diagnóza, Stručný popis léčby, Výsledek léčby a Diskuse. Na konci každé kapitoly jsou uvedeny odkazy na odbornou literaturu. Kniha je v závěru opatřena kvalitně zpracovaným rejstříkem. Cheryl Hedlund, Joseph Taboada a jejich tři spolupracovníci tak umožňují čtenářům napínavou cestu k řešení každého případu.
Velmi praktickým způsobem je zpracován úvod na začátku knihy, a to ve dvou formách. Zaprvé je k dispozici stručný přehled kasuistik s odkazem na stránky – šestnáct případů v kapitole Ucho, dvanáct případů v kapitole Dutina nosní a paranazální dutiny, pět případů v kapitole Hrtan, pět případů v kapitole Průdušnice, devět případů v kapitole Dutina ústní a devět případů v kapitole Hltan. Kromě toho je však zařazen i obsah publikace členěný podle konkrétního problému a daného onemocnění. Za pomoci tohoto klíče se čtenář velmi rychle orientuje a vyhledá si problém, který považuje za aktuální. Například kapitola č. 2 předkládá čtenáři dva případy oboustranného mukopurulentního výtoku z dutiny nosní. V případě kasuistiky 2.3 je v obsahu jako dokumentující diagnóza u kočky uvedena idiopatická chronická rinosinuisitida, u kasuistiky 2.4 je v obsahu uvedena diagnóza mykotická rinitida u psa.
Mezi nesporné přednosti představované publikace patří i grafická a výtvarná forma zpracování. Křídový papír a kvalitní tisk, více než 350 precizních barevných schémat, bezchybných rentgenogramů i barevných fotografií zachycujících celkový pohled na postiženou oblast a detailní záběry z endoskopického vyšetření nebo histologické nálezy, to vše je důkazem vysoce profesionálního zpracování publikace, která nese v názvu slovo atlas.
Publikace je určena pro všechny veterinární lékaře a pokročilé studenty veterinární medicíny. Přesto se domnívám, že vysloveným potěšením se četba tohoto pozoruhodného díla stane, když se kniha ocitne v rukou kliniků specialistů, kteří se uvedenými problematikami zabývají ve své praxi. Ten, kdo je ve své každodenní práci vystaven stejným otázkám jako autoři jednotlivých kapitol, s radostí přijme nabídku editorů aktivně se zúčastnit rituálu hledání a volby správné diagnózy i optimální formy terapie. Zároveň je možno přistoupit k jednotlivým kasuistikám oblíbenou formou samostudia s testováním svých zkušeností. V neposlední řadě poskytuje četba praktickému veterinárnímu lékaři i šanci podniknout jakousi „cestu do hlubin specialistovy duše“, tedy sledovat krok za krokem, jak si při řešení konkrétních případů počíná skutečný odborník. Domnívám se, že představovaná publikace má všechny předpoklady stát se veterinárním lékařům praktickým přítelem, oblíbeným kolegou a cenným rádcem.

Zdeněk Knotek

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *