09.11.2010 | 09:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Hipiatrický seminář – Neonatologie koní

Klinika chorob koní, 16. 10. Brno

V pořadí již čtvrtý hipiatrický seminář pořádaný veterinárními fakultami v Budapešti, Vídni a Brně (4th BWB Meeting) zaměřený na neonatologii koní proběhl dne 16. 10. v Brně na Klinice chorob koní. Setkání hipiatrů se konalo pod záštitou děkana Fakulty veterinární medicíny, prof. MVDr. A. Nečase, PhD., MBA a bylo součástí oslav 20. výročí založení této fakulty na VFU. Seminář s mezinárodní účastí připravila, organizovala a moderovala MVDr. Barbora Bezděková, PhD.
Obr 1
Na setkání přednášeli odborníci z Kliniky chorob koní MVDr. Š. Krisová, PhD., MVDr. O. Dobešová, MVDr. B. Bezděková, MVDr. Z. Žert, CSc., Dipl ECVS, MVDr. R. Kabeš, MVDr. L. Ottová a MVDr. E. Vavrouchová a zahraniční hosté z Maďarska , Dr. Z. Bohák, Dr. O. Kutasi a Dr. L. Moravszki, (Szent Istvan University, Budapest) a z Rakouska – Dr. B. Schwarz, Dr. L. Dries, Dr., K. Velde, a prof. R. van den Hoven, (Veterinární Univerzita Vídeň).
Š. Krisová prezentovala případ úspěšně vyřešeného korneálního vředu u hříběte. V další odpolední přednášce popsala kongenitální oční abnormality u dvou starokladrubských hříbat.
O. Dobešová prezentovala závažnou bronchopneumonii streptokokového původu u tří hříbat, která se vyvinula po neadekvátní aplikaci antibiotik, ze stejné farmy. Hříbata byla hospitalizována a úspěšně léčena penicilinem s podpůrnou léčbou.
Obr 2

B. Bezděková ve své přednášce popsala rtg a usg nálezy u předčasně narozeného hříběte s pulmonálními hemoragickými kavitárními lézemi. U hříběte bylo zjištěno vzácně se vyskytující onemocnění, bulózní emfyzém s intravitálním krvácením. Tato diagnóza by měla být zvážena při diferenciální diagnostice u hříbat s kavitárními lézemi při rtg hrudníku.
Přednáška Z. Žerta byla zaměřena na abnormální strukturu skeletu u neonatálních hříbat, která je rentgenologicky prokazatelná již v prvních dnech života hříbat. Druhý příspěvek autora se týkal chirurgické terapie fyzeálních fraktur hříběte krátce po narození. Tracheální intubaci hříběte a manuální ventilaci s kyslíkem v porodních cestách klisny před císařským řezem prezentoval R. Kabeš.
Kasuistiky pacientů, úspěšně řešenou jejunojejunální intususcepci u čtyřtýdenního hříběte a uroperitoneum u čtyř hříbat přednesly L. Ottová a E. Vavrouchová.
B. Schwarz uvedla kazuistiku arabského hříběte, záchvaty se suspektním prolongovaným přechodným neonatálním hypoparathyreoidismem. Hříbě trpělo generalizovanými záchvaty od čtyř týdnů věku. Biochemickým vyšetřením byla prokázána vážná hypokalcémie a hyperfosfatémie, včetně vysoké frakční exkrece kalcia. Intravenózní aplikace kalcia zvýšila pouze přechodně hladinu kalcia v séru. Po perorálním podávání kalcia s vitaminem D a acetazolamidem se stav koně upravil.

O. Kutasi charakterizovala kinetiku postnatálního vývoje plic pomocí sekvenčního rtg obrazu hrudníku u zdravých hříbat po narození. Rozdíl mezi fyziologickým a patologickým stavem plic je možné pomocí této techniky posoudit již čtyři hodiny po narození.
Z. Bohák se věnovala dlouhodobému managementu předčasně narozeného osiřelého hříběte a L. Moravski popsala chirurgické řešení atrézie kolonu.
L. Dries představila myeloperoxidázový index (MPXI), marker equinní neonatální sepse, který lze rutinně prokázat hematologickým analyzátorem ADVIA 120. Tento index hraje důležitou roli při diagnóze zánětlivých onemocnění v humánní medicíně a nedávno bylo zjištěno, že je také spolehlivým indikátorem zánětů u dospělých koní. Např. u suspektních septikémií s normálním počtem krvinek bílé řady, v průběhu onemocnění aj. Všechny přednášky českých i zahraničních spíkrů proběhly v anglickém jazyce a jsou uvedeny ve sborníku. Seminář sponzorovala firma Atom Vet.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down