Hmyz na jatky nepatří

Je samozřejmě možné, že třeba na jatkách nebo v provozech zpracovávajících potraviny živočišného původu lze potkat mouchu, mělo by to však být setkání spíše náhodné.

Hmyz nemá v potravinářských provozech na růžích ustláno, protože jsou-li dodržovány přísné veterinárně hygienické předpisy, nenalézá podmínky pro to, aby se mohl množit. V celé řadě provozů je udržována nižší teplota a pravidelně se koná desinsekce a samozřejmě též desinfekce a taktéž deratizace (zaměřená na hlodavce).
V podstatě i úroveň dodržování těchto veterinárně zoohygienických předpisů ve zpracovatelských závodech bude zajímat dva „evropské“ inspektory z Potravinového a veterinárního úřadu (Food and Veterinary Office), kteří navštíví ČR ve dnech 18. až 22. října.
Zcela jistě tato inspekce navštíví kraj středočeský a plzeňský a Prahu. Nelze vyloučit, že nenavštíví provozy i v jiných místech. Provozy, které prověří, si inspektoři vyberou až po příjezdu sami.
Státní veterinární správa ČR ústy svého ústředního ředitele Josefa Holejšovského i při této příležitosti zpracovatele upozorňuje, že se ty provozy, které byly při uplynulých kontrolách shledány v pořádku, nemohou spoléhat na to, že se nic nemůže stát, a že do budoucna nemusejí již nic ani opravovat, ani vylepšovat

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *