23.06.2010 | 07:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Hodnocení obchodních řetězců SZPI

Bezpečnost a hygiena potravin, HACCP aj.

SZPI vytvořila ve spolupráci s Vysokým učením technickým speciální statistickou metodiku pro hodnocení obchodních řetězců (zohledňuje rozdílný počet provozoven obchodních řetězců, rozdílný počet i rozsah kontrol). Na základě výsledků lze určit, zda jsou mezi hodnocenými subjekty statisticky významné rozdíly. Zástupci všech hodnocených řetězců byli s pravidly, metodikou i výstupy podrobně seznámeni.
V první části roku 2009 byla tato metoda zkoušena a od začátku května 2009 již začal sběr dat pro hodnocení. Předmětem hodnocení nebyla například cenová politika řetězců, formát a uspořádání prodejen, nabídka sortimentu, dodavatelsko-odběratelské vztahy, kultura prodeje, přístup personálu, dostupnost provozoven atd. K těmto záležitostem SZPI nepřísluší se vyjadřovat.
Do hodnocení mohly být zahrnuty pouze povinnosti, které je SZPI ze zákona kompetentní kontrolovat. Z nich byly vybrány nejdůležitější oblasti potravinového práva a také oblasti, na které si opakovaně stěžují spotřebitelé. Výsledek hodnocení tedy vypovídá o tom, jak si jednotlivé řetězce stojí při dodržování vybraných předpisů. Každé hodnocené oblasti byla také přidělena určitá váha v rámci hodnocení. Větší váhu tak měly výsledky kontroly bezpečnosti potravin a menší váhu například výsledky kontroly jakosti ovoce a zeleniny.
Potravinářská inspekce k této aktivitě přistoupila proto, aby poskytla důležité informace spotřebitelům, ale především, aby motivovala obchodní řetězce k dalšímu zlepšování. Situace v řetězcích doznala přitom velkých změn již vlivem kauz v letech 2004 a 2005, po nichž řetězce zapracovaly na svých kontrolních systémech a celkově změnily svůj přístup. Zlepšující se trend se potvrdil i v rámci hodnoceného období (1. 5. 2009 – 30. 4. 2010), neboť z výsledků je zjevné, že postupem času ubývalo závažných nedostatků a zmenšil se i celkový počet nedostatků, což je pozitivní.

Kontroly, jejichž výsledky byly zahrnuty do hodnocení:

1) Bezpečnost potravin (plnění mikrobiologických požadavků, kontaminanty atd.)
2) Plnění opatření uložených SZPI
3) Klamání spotřebitele (výskyt falšovaných potravin, klamavě označené regálové štítky)
4) Dodržování teplotního řetězce (dodržování teplot skladování)
5) Dodržování požadavků hygieny (obecná hygiena)
6) Jakost čerstvého ovoce a zeleniny
7) Funkčnost HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points, vnitřní kontrolní systém)
8) Prošlé potraviny (prodej potravin s prošlým datem použitelnosti, neoddělené a neoznačené potraviny s prošlým datem minimální trvanlivosti)
9) Označování potravin (údaje na etiketách potravin)

Mezi monitorovanými společnostmi Ahold, Lídl, Makro, Billa, Penny, Globus, Kaufland, Spar a Tesco nebyly zaznamenány statisticky významné rozdíly.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down