28.07.2022 | 03:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Hodnocení poměru proteinuke kreatininu v moči chrtů

Kovaříková S., Blahová J., Jurůjová D., Panyková K. Hodnocení poměru proteinu ke kreatininu v moči
chrtů.
Veterinářství 2022;72(7):378-383.

SOUHRN
Poměr proteinu ke kreatininu v moči (UPC, urine protein to creatinine ratio) se u psů používá pro kvantifikaci proteinurie. Cílem této studie bylo zjistit, zda jsou hodnoty UPC a koncentrace proteinu a kreatininu v moči odlišné u plemen ze skupiny chrtů ve srovnání s ostatními plemeny. Do studie bylo zařazeno celkem 115 zástupců plemen chrtů: whippet (n = 32), saluki (n = 25), španělský galgo (n=16), barzoj (n = 12), greyhound (n = 11), italský chrtík (n = 7), azawakh, deerhound (n = 3) a afghánský chrt, irský vlkodav a sloughi (n = 2). Kontrolní skupina sestávala z 90 psů ostatních plemen a dále byla rozdělena na dvě podskupiny podle hmotnosti psů (méně než 14 kg, n = 20; více než 14 kg, n = 70). Vzorky moči byly získány spontánní mikcí a byla u nich stanovena hustota, koncentrace proteinu a kreatininu v moči a následně byla určena hodnota UPC. Celková skupina chrtů měla statisticky významně vyšší koncentraci kreatininu v moči (p < 0,01) a nižší hodnoty UPC (p < 0,01) ve srovnání s kontrolní skupinou. U whippetů, barzojů a greyhoundů byla zjištěna významně vyšší koncentrace kreatininu v moči (p < 0,01; p<0,05; p < 0,01), u galgů byla zaznamenána významně nižší koncentrace proteinu v moči (p < 0,05). Hodnoty UPC byly ve srovnání s kontrolou nižší u whippetů (p < 0,05), saluk (p < 0,05), galgů (p < 0,01) a barzojů (p < 0,01). K posouzení klinické významnosti těchto rozdílů jsou nutné další studie provedené na větším počtu psů.


SUMMARY
Urine protein to creatinine ratio (UPC) is used for quantification of proteinuria in dogs. The aim of this study was to assess UPC and urine protein and urine creatinine concentrations in sighthounds and to compare them with the parameters in non-sighthound breeds. In total 115 sighthounds were enrolled in this study: Whippets (n=32), Saluki (n=25), Galgo Español (n=16), Borzoi (n=12), Greyhound (n=11), Italian Greyhound (n=7), Azawakh, Deerhound (n=3), Afghan Hound, Irish Wolfhound and Sloughi (n=2). Control group consisted of 90 non-sighthound dogs; two subgroups according to the weight of dogs were created: dogs with body weight less than 14 kg (n=20) and dogs with body weight over 14 kg (n=70). Urine samples were obtained by spontaneous voiding. Urine specific gravity, urine protein and creatinine concentration were measured and UPC was calculated. In sighthounds, significantly higher urine creatinine concentration (p<0.01) and lower UPC were found (p<0.01). In Whippets, Borzois, and Greyhounds, higher urine creatinine concentration was found (p<0.01); (p<0.05); (p<0.01); Galgo dogs had significantly lower urine protein concentration when compared to control dogs (p<0.05). The UPC values were lower in Whippet (p<0.05), Saluki (p<0.05), Galgo Español (p<0.01), and Borzoi (p<0.01). Further studies are needed to evaluate
the clinical significance of these differences.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down