19.05.2023 | 09:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Hodnocení změny povrchové teploty a koncentrace slinného kortikosteronu u králíků domácích v závislosti na hustotě a kontaktu s dalšími jedinci v přepravních kontejnerech

Kadlecová G., Šebánková M., Chloupek J., Hostovská L., Kotianová L., Voslářová E., Večerek V. Hodnocení
změny povrchové teploty a koncentrace slinného kortikosteronu u králíků domácích v závislosti
na hustotě a kontaktu s dalšími jedinci v přepravních kontejnerech.
Veterinářství 2023;73(5):254-258.

SOUHRN

Králíci domácí jsou obvykle přepravovaní v přepravních kontejnerech, kde na zvířata působí celá řada stresových faktorů souvisejících s manipulací, omezeným prostorem a pohybem a kontaktem s cizími jedinci. Za účelem sledování dopadu různých podmínek přepravy byla hodnocena stresová reakce u králíků v přepravních kontejnerech v závislosti na tom, zda zvířata mají větší prostor k pohybu a nejsou v kontaktu s dalšími jedinci (individuální přeprava) nebo jsou přepravována společně (skupinová přeprava). Zatímco hladina kortikosteronu ve slinách se významně (p < 0,05) nelišila mezi skupinami
ani mezi jednotlivými měřeními v průběhu umístění v kontejneru, povrchová teplota vnitřního koutku oka se u králíků při skupinovém umístění v přepravním kontejneru významně zvýšila (p < 0,05) z výchozí hodnoty 37,33 °C (před umístěním do kontejneru) na 39,31 °C naměřených po 40 minutách v přepravních kontejnerech a byla také významně (p < 0,05) vyšší než u králíků umístěných v kontejneru individuálně po stejně dlouhou dobu.

SUMMARY

Domestic rabbits are usually transported in containers. During transport operations, they are exposed to various stressors related to handling, space restriction, movement and contact with unknown individuals. In order to evaluate the impact of different transport conditions, a stress response of rabbits in containers was assessed depending on whether the animals had more space available and were not in contact with other individuals (individual transport) or they were transported together (group transport). While salivary corticosterone levels did not differ significantly (p < 0.05) between rabbits crated individually and in groups or between individual measurements made during the crating, the surface temperature of the inner corner of the eye increased in the group crated rabbits significantly (p < 0,05) from a baseline value of 37.33 °C (before crating) to 39.31 °C detected after 40 min in the container. Furthermore, it was significantly (p < 0.05) higher than in the rabbits crated individually for the same period.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down