09.11.2021 | 11:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Hominoidi v chovech České republiky

Volfová M., Voslářová E., Lukešová G., Večerek V. Hominoidi v chovech České republiky. Hominoids kept in the Czech Republic. Veterinářství 2021;71(11):656-659.

SOUHRN
Hominoidi, kteří zahrnují čeledi lidoopi a gibonovití, patří mezi jedny z nejohroženějších primátů. Účelem jejich chovu v zajetí však nemusí být pouze záchrana ohroženého druhu, jak je tomu například u zoologických zahrad, ale i chov zájmový. Ten je v České republice povolován pouze za splnění podmínek uvedených v zákoně č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů. Cílem této studie bylo na základě údajů v Registru CITES zhodnotit počty a druhy hominoidů chovaných v České republice v zájmových chovech a  v  zoologických  zahradách. V chovech České republiky bylo k roku 2020 dle databáze CITES evidováno 149 hominoidů, přičemž 8,72 % (13 jedinců) jich bylo v chovech zájmových a 91,28 % (136 jedinců) jich bylo evidováno v chovech zoologických zahrad. Výsledky ukazují, že v České republice jsou z hominoidů chováni jak lidoopi (53 jedinců celkem), tak i giboni (96 jedinců celkem), avšak pouze giboni jsou chováni v obou typech chovů, tedy jak v zoologických zahradách, tak i v zájmových chovech. Z lidoopů byly evidovány druhy gorila nížinná, šimpanz učenlivý, orangutan sumaterský a orangutan bornejský, a to pouze v chovech zoo. Z gibonů byl v zoo v nejvyšším počtu registrován gibon lar, v menším počtu byly evidovány druhy gibon černý, siamang, gibon stříbrný, gibon žlutolící a gibon bělolící. V zájmovém chovu byl nejčastěji chován gibon lar, poté siamang a gibon černý a v nižším počtu zbylé druhy gibonů.

SUMMARY
Hominoids, which include the families Great Apes and Gibbons, belong to the most endangered primates. However, the purpose of keeping primates in captivity may not only be to protect an endangered species, as in zoos, but to keep them also as pets. This can be permitted in the Czech Republic under the conditions set out in the Act No. 246/1992 Coll., on the protection of animals against cruelty, as amended. The aim of this study was to compare the numbers and species of hominoids kept in the Czech Republic as pets and in zoos based on the data obtained from the CITES Register. In 2020, 149 hominoids were registered in the Czech Republic, namely 13 individuals (8.72%) kept as pets and 136 individuals (91.28%) kept in zoos. The results show that in the Czech Republic, both great apes (53 individuals in total) and gibbons (96 individuals in total) are kept, but only gibbons are kept both in zoos and as pets. The great apes kept in Czech zoos included the lowland gorilla, the chimpanzee, the Sumatran orangutan and the Bornean orangutan. Among gibbons, the lar gibbon was most common in zoos. The black gibbon, siamang, silver gibbon, yellow-cheeked gibbon and white-cheeked gibbon were registered less frequently in zoos than the lar gibbon. The lar gibbon was also the most common gibbon kept as a pet animal, followed by the siamang and black gibbon, while the remaining gibbon species were kept as pets less frequently.*

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2021 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down