Hospodářská zvířata na veletrhu Space

Veletrhu se zúčastnilo 62 firem

Na výstavišti v bretaňském Rennes je každoročně v polovině září připraven veletrh Space. Na výstavní ploše byla k vidění nejen hospodářská zvířata, ale i stovky exponátů pro vybavení a zařízení stájí, z oblasti výživy a krmení zvířat, zdraví, genetiky, dojení, welfare, energie a kvality stájového prostředí, ale také mechanizace na pole i do stáje, tedy produkty ze všech oblastí agrárního sektoru.
Výstavu zahájil francouzský ministr zemědělství Bruno Le Maire, podle kterého zemědělství je a bude světově nejdůležitější aktivitou. Problémy v oblastech, jako jsou nebezpečí šíření nových nemocí, energetická krize, ale také vztahy mezi zemědělci, krmivářským průmyslem a supermarkety jsou výzvou, které musí agrární sektor čelit. Space je hlavní evropskou událostí pro chovatele hospodářských zvířat a ani současná krize v oboru nesnížila jeho význam. Veletrhu se zúčastnilo 62 firem (dvě třetiny z nich zahraničních), které reprezentovaly 272 obchodních značek.
Návštěvníci mohli shlédnout více než osm set zvířat. Součástí doprovodného programu bylo zhruba čtyřicet konferencí na různá témata, například základy zdraví zvířat, dobrá praxe na farmách, vybavení a zařízení farem, farmář a veterinární ošetřování, informace a školení pro chovatele.
Během prvního dne předal francouzský ministr zemědělství při slavnostním ceremoniálu ceny InnovSpace produktům, respektive firmám, které vybrala odborná komise (členy byli zástupci z řad organizátorů Space 2009, experti INRA, AFSSA, Agrární komory, technických institutů, INPI, farmářů a žurnalisté zemědělského tisku) z přihlášených126 kandidátů. Podle pravidel může vystavovatel přihlásit do soutěže dva produkty nebo služby či zařízení, která nesměla být vystavována na zemědělské výstavě ve Francii do 1. července tohoto roku. Přihlášený produkt musí být ale v expozici na Space 2009 k vidění. Ocenění získalo 57 výrobků ve dvou kategoriích označených jednou nebo dvěma hvězdičkami podle toho, jak byly zajímavé pro chovatele nebo konečné uživatele, pět z nich získalo zvláštní ocenění poroty a byly označeny třemi hvězdičkami. Čtyřicet produktů získalo jednu a sedmnáct dvě hvězdičky.
Přestože chovatelský sektor prochází těžkým obdobím, firmy vystavující na Space stále inovují své produkty. Odborná komise udělila 16 cen v oblasti chovu prasat, 13 v chovu skotu, 16 v chovu drůbeže a 12 z nich se týkalo všech druhů hospodářských zvířat. Technologie v oblasti snížení energetické náročnosti chovu a snižování emisí skleníkových plynů reprezentovalo devět nových výrobků. Nové produkty se objevily také v krmení hospodářských zvířat a v oboru zařízení pro krmení, ventilačních systémech a zlepšování pracovních podmínek, zdraví zvířat a welfare, u vystavovatelů zařízení pro líhně, umělou inseminaci.
Soutěže zvířat byly z pohledu návštěvníka výborně připraveny. Každé zvíře bylo při příchodu do kruhu snímáno a představeno na velkoplošné obrazovce, včetně zobrazení původu a užitkovosti zvířat. Kamera zaznamenávala celý průběh všech soutěží a záběry mohli diváci vidět také na monitoru.
Letošní ročník výstavy byl věnován národním soutěžím skotu simentálského a salerského plemene, a také ovce plemene suffolk měly národní přehlídku. Mezi další dojená plemena skotu, ustájená v hale a předvedená během čtyřdenní výstavy, patřilo plemeno normandské, červenostrakaté nížinné, holštýnské, hnědé, jersey, montbeliarde. Za masná plemena se přehlídek zúčastnila zvířata plemen masné červenostrakaté (Rouge des Prés), charolais, limousine, blonde d´aquitaine. V případě těchto plemen byly uspořádány soutěže mezi jednotlivými francouzskými chovatelskými regiony a v případě holštýnského skotu také probíhaly soutěže mezi plemenářskými, respektive šlechtitelskými organizacemi.
Součástí výstavy Space 2009 byly také aukce plemenných zvířat holštýnského a normandského skotu. V aukci simentálského plemene byla prodávána také zvířata z Rakouska, Německa a Švýcarska.
Na přehlídku bylo připraveno 322 zvířat holštýnského plemene, 99 normandského, 39 plemene montbeliarde, 26 krav plemene červenostrakatého nížinného, 13 hnědý skot a stejný počet krav jersey, dojené plemeno salers zastupovalo 68 zvířat, masné červenostrakaté 20 zvířat, limousine 29, charolais 20, blonde d´aquitaine 20 a vysoký počet zvířat reprezentoval plemeno simentálské (62). Závěr posledního dne veletrhu patřil přehlídce oceněných zvířat všech plemen.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *