Hygiena alimentorum – produkcia hydiny, vajec, rýb a zveriny v podmienkach spoločného trhu

13. – 15. mája 2009, Štrbské Pleso

INFORMÁCIE PRE AKTÍVNYCH ÚČASTNÍKOV KONFERENCIE

Rokovacím jazykom konferencie je anglický jazyk, slovenský jazyk, český jazyk.

Príspevok bude publikovaný v zborníku v maximálnom rozsahu 3 strán formátu A 4.
Pri písaní príspevku do zborníka je potrebné dodržať štruktúru vedeckej publikácie (úvod, materiál a metodika, výsledky a diskusia, záver, literatúra) a nižšie uvedený formát. Ak príspevok nie je v anglickom jazyku, musí byť na začiatku textu uvedený abstrakt v anglickom jazyku (max. 15 riadkov).
Časový rozsah pre prednášku je 15 minút.
Veľkosť posteru: šírka – 100 cm, výška – 120 cm
Príspevok je potrebné zaslať prednostne e-mailom (popelka@uvm.sk alebo popelkap@lycos.com) alebo poštou na CD nosiči najneskôr do
3. apríla 2009 na adresu:

MVDr. Peter Popelka, PhD.
Univerzita veterinárskeho lekárstva
Katedra hygieny a technológie potravín
Ústav hygieny a technológie mäsa
Komenského 73
041 81 Košice

Príspevky zaslané po uvedenom termíne a nezodpovedajúce požadovanému formátu nebudú uverejnené v zborníku z konferencie.

Predbežný harmonogram konferencie:

13. mája 2009
17,00 – 19,00
Registrácia účastníkov

14. mája 2009
07,00 – 09,00
09,00 – 18,00 Registrácia účastníkov
Plenárne prednášky,

prednášky a prezentácia
posterov
19,30 – 01,00 Spoločenský večer

15.mája 2009
09,00 – 14,00
Prednášky a prezentácia
posterov
Záver

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *