25.03.2015 | 11:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Hypertenze u psů infikovaných Angiostrongylus vasorum

Angiostrongylus vasorum může napadat psy jakéhokoli věku. Psi se obvykle nakazí pozřením plžů, kteří figurují jako mezihostitelé.

 

 

Larvy migrují do plicních arterií, kde dochází k přeměně v dospělce.  Dospělé samičky kladou vajíčka, ze kterých se v plicních kapilárách líhnou larvy, které putují do alveolů. Následně jsou vykašlány a poté polknuty. Vylučovány jsou trusem. Obvyklým klinickým příznakem je kašel a dušnost, mohou se objevit i krvácivé stavy nebo neurologické poruchy. U psů napadených A. vasorum bývá zjišťována i plicní hypertenze.

Cílem této retrospektivní studie bylo posouzení vývoje u psů se zjištěnou plicní hypertenzí vzniklou v důsledku infekce A.vasorum a zhodnotit faktory, které vedou k rozvoji hypertenze u přirozeně infikovaných psů. Diagnóza infekce A. vasorum byla vyslovena na základě vyšetření trusu Baermanovou metodou nebo detekcí L1 larev při bronchoalveolární laváži. Současně bylo u těchto psů provedeno vyšetření hrudníku zobrazovací metodou kvůli posouzení změn typických pro plicní hypertenzi (echokardiogarfie, RTG, CT). Do studie nebyli zařazeni psi, u nichž bylo diagnostikováno další onemocnění, které by mohlo vést ke vzniku plicní hypertenze nebo závažné onemocnění dýchacího aparátu.

V záznamech bylo zjištěno 96 psů infikovaných A. vasorum, z toho u 14 (14,6 %) byla identifikována střední nebo vážná plicní hypertenze (PH). Všech 14 psů bylo zařazeno do PH skupiny. Ze zbylých 82 psů bylo do skupiny bez PH zařazeno 45 psů. Ostatní psi nebyli vhodní pro zařazení do studie, neboť u nich nebylo provedeno zobrazovací vyšetření. Z uschovaných vzorků krve bylo u všech psů provedeno vyšetření genotypu ke zjištění polymorfismu PDE5a:E90K. Polymorfismus PDE5a:E90K je u psů spojen s nižší expresí cGMP, což může hrát roli v predispozici pro vznik plicní hypertenze.

Věk, pohlaví nebo hmotnost se mezi skupinami nelišily. Nebyl zjištěn ani rozdíl v genotypu PDE5a. U pacientů s plicní hypertenzí se častěji vyskytovaly synkopy a méně často krvácivé poruchy. Současně u nich byla zjištěna významně kratší doba přežití a vyšší riziko úhynu během šesti měsíců od diagnózy. Tam, kde je to možné, by mělo být u pacientů infikovaných A. vasorum provedeno echokardiografické vyšetření. To následně umožní zpřesnit prognózu.*

 

Borgeat, K., Sudunagunta, S., Kaye, .B, Stern, J., Luis Fuentes, V., Connolly, D. J. Retrospective evaluation ofmoderate-to-severe pulmonary hypertension in dogs naturally infected with Angiostrongylusvasorum. J Small Anim Pract 2014;12(8):doi:10.1111/jsap.12309. (Epub ahead of print)

Z anglického originálu přeložila MVDr. Simona Králová-Kovaříková 

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down