Hypertyreóza koček

Hypertyreóza je multisystémové onemocnění vznikající v důsledku nadměrné koncentrace cirkulujícího tyroxinu (T4) a trijodtyroninu (T3). Objevuje se u koček ve středním a vyšším věku bez zjevné plemenné nebo pohlavní predispozice. Hypertyreóza byla poprvé popsána v roce 1979.

 

Předtím bylo zvětšení štítné žlázy zjištěno u několika koček během pitvy, ale nebylo to spojeno s klinickými příznaky hypertyreózy. Od té doby prevalence hypertyreózy dramaticky stoupá, podle výsledků různých studií se pohybuje v rozmezí 1,53–11,92 %. V současnosti se jedná o nejčastěji diagnostikovanou endokrinopatii u koček. Navzdory častému výskytu však nejsou příčiny problému známé, a tak není známá prevence. Je však pravděpodobné, že se jedná o více faktorů.

Nejčastějším nálezem na štítné žláze je funkční adenomatozní hyperplazie (nebo adenom) postihující jeden nebo oba laloky. Více než 95 % koček má benigní změny. Přibližně u 70 % jsou zvětšené oba laloky. Karcinom štítné žlázy je méně častou příčinou hypertyreózy a objevuje se u méně než 5 % pacientů. Nedávno bylo zjištěno, že ve vzorcích stejného laloku štítné žlázy byly současně ložiska adenomu i karcinomu. U některých koček se tak může adenom transformovat v karcinom.

Několik epidemiologických studií se zabývalo možnými rizikovými faktory pro hypertyreózu koček, ale nebyl identifikován žádný dominantní. Rizikové faktory se dají rozdělit do dvou kategorií: první skupinu tvoří nedostatky, nebo naopak excesy ve výživě, do druhé skupiny řadíme látky, které kontaminují prostředí, vodu nebo krmivo.*

1. Nedostatky/nadbytky ve výživě

Sójové izoflavony (genistein, daidzein)

Jód v dietě

Obsah selenu v dietě

2. Látky kontaminující prostředí, vodu nebo krmivo

Bisfenol A (BPA)

Polybromované difenyletery (PBDE)

Environmentální pesticidy/herbicidy

 

PETERSON, M. Hyperthyroidism in cats. What´s causing this epidemic of thyroid disease and can we prevent it? J Feline Med Surg 2012;14:804-818.

 

Z anglického originálu přeložila MVDr. Simona Králová-Kovaříková

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *