25.02.2003 | 10:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Hypotenze u psů a koček během anestezie: rozeznání, příčiny a terapie

Mazzaferro E., Wagner A. E. Hypotension during anesthesia in dogs and cats: recognition, causes and treatment. Comp Cont Edu 2001;23(8):728-737.

Perianestetická hypotenze může mít za následek sníženou perfuzi životně důležitých orgánů (mozek, srdce, ledviny) a způsobit tak jejich dysfunkci.
Systémový krevní tlak je výsledkem srdečního výdeje a systémové vaskulární rezistence. Ačkoli krevní tlak sám o sobě není přesným ukazatelem perfuze tkání, poskytuje nejspolehlivější a nejméně invazivní způsob hodnocení funkce kardiovaskulárního aparátu. Hypotenze nastává, dojde-li k poklesu systolického arteriálního tlaku pod 80 mm Hg, a/nebo středního arteriálního tlaku pod 60 mm Hg.
Přímé metody měření krevního tlaku: Zlatým standardem je přímá katetrizace arterie (a. femoralis). Katétr je poté připojen na manometr ukazující střední arteriální tlak nebo na snímač tlaku, který zobrazuje systolický, diastolický a střední arteriální tlak. Přímá katetrizace arterie je nejpřesnější metodou, avšak existují zde mírná rizika (krvácení, tvorba hematomu, infekce, arteriální trombóza). Navíc je nezbytná zručnost při zavádění a manipulaci s katétrem a časté proplachování k prevenci ucpání.
Nepřímé metody měření krevního tlaku: Palpace pulzové vlny je nespolehlivá a jednoduše nepřesná. Měla by být využívána pouze jako doplňující klinický parametr. Nejčastěji je používána ultrazvuková detekce průtoku krve (Doppler) a oscilometrické metody. Při použití Dopplera u koček může být systolický krevní tlak podhodnocen. Přesnost oscilometrie u psů je ověřena, ale její použití u koček může být nespolehlivé a proto je omezené.
Injekční aplikace α2 agonistů (medetomidin, xylazin) může snižovat kontraktilitu myokardu. V závislosti na dávce dochází po jejich podání také k poklesu středního arteriálního tlaku vyvoláním bradykardie a snížením srdečního výdeje. Premedikace fenotiaziny (acepromazin) snižuje arteriální krevní tlak. Naopak premedikace opioidy nebo benzodiazepiny tlumí kardiovaskulární systém jen málo. Thiobarbituráty způsobují centrální i periferní kardiovaskulární útlum, čímž snižují krevní tlak. Propofol vede k periferní vazodilataci a následné hypotenzi. Ketamin stimuluje srdeční činnost, avšak ke zvýšení krevního tlaku nemusí dojít u pacientů premedikovaných benzodiazepiny nebo α2 agonisty. Anestetické plyny způsobují v závislosti na dávce kardiovaskulární útlum. Perianestetická a/nebo perioperativní hypotenze může vzniknout také následkem krvácení.
U zvířat s rizikem vzniku hypotenze by neměly být látky podporující hypotenzi používány. Rychlé a hladké indukce anestezie bez negativních kardiovaskulárních vlivů lze dosáhnout použitím kombinace benzodiazepinů (diazepam, midazolam) a opioidů (fentanyl, etomidát). Pokud zvíře nemá srdeční chorobu, lze dobře použít kombinaci ketaminu s diazepamem. Balancovaná anestezie využívající kombinace opioidních analgetik (fentanyl) s nižšími dávkami inhalačních anestetik může pomoci udržet optimální hloubku anestezie bez deprese kardiovaskulárních funkcí. Použití opioidů má však za následek hlubokou respirační depresi, vyžadující asistovanou nebo řízenou ventilaci. Objem cirkulující tekutiny lze zvýšit intravenózní aplikací infuzních roztoků ve formě bolu. Při těžkém krvácení mohou být použity také koloidní roztoky, plná krev, plazma nebo erytrocyty. Bradykardii navozené parasympatikotonií lze zabránit podáním parasympatolytik (atropin, glykopyrolát). Inotropní terapie zahrnuje efedrin, dobutamin, dopamin, noradrenalin, adrenalin, důležité je dbát na hladinu vápníku. Ke stimulaci respiračního aparátu lze použít doxapram.
V mnoha případech lze úspěšněji korigovat hypotenzi a zlepšit výsledek anestezie pomocí snížení hloubky inhalační anestezie, infuzní terapie krystaloidy nebo koloidy, a opatrného používání inotropních látek.

MVDr. Martin Sosnar

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down