10.03.2003 | 07:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

I monitoring cizorodých látek máme na úrovni

Ani se orgány státního veterinárního dozoru nestačily vzpamatovat z jedné inspekce z EU na BSE, přijela další, a to na kontrolu, jak u nás je organizován monitoring cizorodých látek a jak je harmonizována naše legislativa v této oblasti s evropskou.

Od pondělí se tomuto tématu věnovali tři inspektoři z Bruselu. Každoročně Státní veterinární správa zasílá veterinárním autoritám do Bruselu souhrnnou zprávu o Programu monitoringu cizorodých látek v ČR, ze které vyplývá, že u nás nejsou již léta překračovány hygienické limity stanovené pro vybrané cizorodé látky v potravinách živočišného původu. Jde o rezidua léčiv, různých chemických prvků včetně těžkých kovů, chemických látek jako pesticidů, PCB, dioxinů apod. Systém kontrol cizorodých látek je v plném souladu s příslušnou evropskou směrnicí, který ji řeší (č. 96/23 ES), to současná inspekce potvrdila. Taktéž, že vybavení příslušných referenčních laboratoří je mimořádně dobré a tedy dostačující. Rovněž systém zpracovávání dat je na vysoké úrovni.
Vedoucí inspektorů Giulio Gallo dále konstatoval, že systém monitoringu je v ČR dobře propracovaný, ocenil zejména propojenost Státní veterinární správy a okresních veterinárních správ, přičemž akceptoval, že u nás s nabytím platnosti novely veterinárního zákona ke změně struktury organizace zřízením krajských veterinárních správ. Ocenil zejména dokonalé pokrytí celého území republiky. Připomněl, že problematika monitoringu je hodně rozsáhlá bylo možná vhodné uvažovat o personálním posílení tohoto pracoviště na Státní veterinární správě, kde toto pracoviště tvoří jeden člověk, popřípadě i pracoviště Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL) v Brně.
Transpozice legislativy dosud nebyla úplná a po nabytí účinnosti novely veterinárního zákona bude vše v pořádku.
Pokud lze vznést připomínky, tak jsou to tyto: bylo by vhodné zpřesnit pokyny pro místně příslušné veterinární správy, v jejichž regionu se vzorky odebírají v tom smyslu, aby věděly, na která vyšetření se vzorky odebírají tak, aby mohly odběry lépe cíleně zaměřit, popřípadě i podrobněji stanovit závazný postup při zjištění nevyhovujících vzorků. Čili připomínky se týkaly v podstatě výlučně způsobů zúřadování zjištění a rychlosti přijímaných opatření. Giulio Gallo uvedl, že obdobné nedostatky shledává on a jeho kolegové z FVO (Food and Veterinary Office) i v jednotlivých členských zemích EU, a bylo by divné, kdyby tomu tak nebylo.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down