26.11.2022 | 01:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Identifikace felinního koronaviru v domácíchchovech metodami molekulární biologiea stanovení dynamiky vylučování viru

Lobová D., Molinková D., Vrábelová J., Bubeníková J., Hořín P., Černá P. Identifikace felinního koronaviru
v domácích chovech metodami molekulární biologie a stanovení dynamiky vylučování viru.

Veterinářství 2022;72(11):638-642.

SOUHRN

Virus infekční peritonitidy (FIPV) způsobuje smrtelné onemocnění koček. Vyskytuje se jak u koček chovaných v domácím prostředí s optimálním welfare, tak u těch, které se pohybují venku. Kočičí pacienti s efuzivní formou onemocnění obvykle přežívají několik dnů až týdnů od objevení se prvních klinických příznaků. Kočky s neefuzivní formou přežívají týdny až měsíce. FIPV vzniká mutací z felinního enterického koronaviru (FECV). V naší studii jsme felinní koronavirus diagnostikovali z trusu u 82 % testovaných koček. Perzistenci felinního koronaviru v organismu ovlivňují faktory prostředí, genom hostitele i původce. Negativně působícími podmínkami prostředí zvyšujícími pravděpodobnost vzniku onemocnění FIPV jsou dlouhodobý stres, především labilnějších jedinců, a vysoká koncentrace chovaných koček na jednom místě. U hostitele jsou důležitými faktory výkonnost imunitního systému, stáří, plemeno a genetické založení. V naší studii jsme primárně verifikovali metodu real time
RT-PCR pro identifikaci viru z trusu u 71 koček a následně získali cenné údaje o dynamice vylučování felinního koronaviru, především pro epizootologické účely i pro účely genetických analýz vnímavosti k infekci.

SUMMARY

Infectious peritonitis virus (FIPV) causes a fatal disease in cats. This virus occurs both in cats bred in households with optimal welfare and outdoor cats. Feline patients with the effusive form of disease usually survive a few days to weeks from the appearance of the first clinical signs. Cats with the noneffusive form survive for weeks to months. FIPV is caused by a mutation from feline enteric coronavirus (FECV). In our study, we diagnosed feline coronavirus from the feces of 82 % of the tested cats. The persistence of the feline coronavirus in the organism is influenced by environmental factors, the genome of the host and the causative agent. Negative environmental conditions that increase the likelihood of FIPV disease are long-term stress, mainly more labile individuals and a high concentration of domesticated cats in one place. In the host, there are important factors such as immune system performance, age, breed and genetic background. In our study, we primarily verified the real time RT-PCR method for identifying the virus from the feces of 71 cats and subsequently gaine the valuable data on the dynamics of feline coronavirus excretion, primarily for epizootological purposes and for the purposes of genetic analyzes of susceptibility to infection.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down