07.06.2022 | 03:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Identifikace vybraných druhů tuňáků v potravinách pomocí real-time PCR metody

Servusová E., Piskatá Z. Identifikace vybraných druhů tuňáků v potravinách pomocí real-time PCR metody. Identification of selected tuna species in commercial products. Veterinářství 2022;72(6):340-347.

SOUHRN

V této studii byly vyvinuty systémy pro identifikaci čtyř druhů tuňáků (tuňák pruhovaný Katsuwonus pelamis, tuňák žlutoploutvý Thunnus albacares, tuňák makrelovitý Auxis sp. a pelamida obecná Sarda sp.). Nejprve byly připraveny syrové vzorky těchto druhů a směs pro interní kontrolu potvrzující rybí svalovinu rodu Thunnus sp., Auxis sp. a Sarda sp. U syrových vzorků byla stanovena koncentrace a čistota DNA pomocí spektrofotometru. Primery a sekvence sond byly specificky navrženy pro identifikaci vybraných druhů. Dále byly navrženy primery a sonda pro endogenní gen 12S rRNA k určení přítomnosti amplifikovatelné rybí (zejména tuňákové) DNA ve vzorku. Pro vyhodnocení vyvinutých real-time PCR metod bylo analyzováno 70 komerčních výrobků obsahujících tuňáky. Tyto komerční produkty byly získány na lokálních trzích v České republice. Nejčastěji se jednalo o konzervy ve vlastní šťávě, oleji, s obsahem různých ingrediencí, dále paštiky, paté, různé tuňákové saláty a pokrmy s tuňákem. Škála vzorků obsahovala i tři výrobky krmiv (petfood).*

SUMMARY

In this study, systems were developed to identify four species of tuna (Katsuwonus pelamis, Thunnus albacares, Auxis sp., and Sarda sp.). First, raw samples of these species and an internal control mixture confirming fish muscle of the genus Thunnus sp., Auxis sp. and Sarda sp. The concentration and purity of the DNA samples were determined using a spectrophotometer. The primers and probe sequences were specifically designed to identify selected species. Furthermore, primers and a probe for the endogenous 12S rRNA gene were designed to determine the presence of amplifiable fish (especially tuna) DNA in the sample. To evaluate the developed real-time PCR methods, 70 commercial tuna products were analyzed. These commercial products were obtained on local markets in the Czech Republic. Most often it was canned in its own juice, oil, containing various ingredients, pâtés, paté, various tuna salads and tuna dishes. The range of samples also included three petfood products.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down