Imunologické hodnocení infekce FHV-1

Při felinních eozinofilních dermatózách nebo stomatitidách

Studie uvádí výsledky imunohistochemického (IHC) a histopatologického vyšetření na přítomnost kočičího herpesviru typu-1 (FHV-1) u koček s eozinofilním komplexem granulomu (EGC) nebo s jinými eozinofilními dermatózami a stomatitidami, diagnostikovanými ve Veterinary Pathology Diagnostic Service na univerzitě v Sydney mezi lednem 1996 a červnem 2008. U dvou ze třiceti vyšetřovaných případů (6,6 %) byla pomocí IHC prokázána pozitivní imunitní reakce FHV-1. U těchto dvou pozitivních koček byly prokázány při histopatologickém vyšetření (barvení hematoxylin, eozin) také intranukleární inkluze, které nebylo snadné najít. Z toho vyplývá, že výskyt FHV-1 nesouvisí s EGC nebo s prevalencí jiných eozinofilních dermatóz nebo stomatitid v Sydney. Může však dojít k nesprávné diagnóze, pokud jsou při histopatologickém vyšetření EGC léze nebo jiná inkluzní tělíska při eozinofilních dermatózách přehlédnuty. Podezření na FHV-1 by mělo být zváženo u koček s vážnými kožními vředy nebo lézemi, při neodpovídající terapii na kortikosteroidy, u současných nebo dřívějších příznacích onemocnění horních cest dýchacích nebo při onemocnění očí typických pro FHV-1. IHC vyšetření má klinický a terapeutický význam při rozlišení dermatitid nebo stomatitid vyvolaných FHV-1 od jiných eozinofilních lézí.

M. Lee, K. L. Bosward, J. M. Norris Immunohistological evaluation of feline herpesvirus-1 infection in feline eosinophilic dermatoses or stomatitis. J Feline Med Surg 2010;12: 72–79.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *