Inseminační stanice a banky spermatu

kontrolovala Mise z potravinového a veterinárního úřadu

Dva inspektoři navštívili minulý týden poprvé po našem vstupu do EU tři inseminační stanice, dvě banky spermatu a dvě pracoviště, kde se pracuje s embryi skotu, jeden Státní veterinární ústav a jednu Krajskou veterinární správu.
Ještě před přijetím ČR do EU byla veterinární legislativa harmonizována v oblasti zacházení a obchodování se spermatem býků a embryi s legislativou Evropské unie. Před vstupem do unie schvalovala SVS podle této legislativy inseminační stanice, banky spermatu i pracoviště pro odběr a produkci embryí. Jednou z podmínek bylo, že dozor zde bude vykovávat soukromý veterinární lékař, který je pro tuto činnost schválený a kontrolovaný místní krajskou veterinární správou
Tento systém shledali inspektoři z FVO (Potravinového a veterinárního úřadu – Food and Veterinary Office) jako funkční, zejm. pokud jde o komunikaci Státní veterinární správy s krajem; státní veterinární dozor poskytuje dostatečné záruky jak z hlediska zdravotní nezávadnosti semene i embryí, tak i z hlediska welfare chovaných býků. Dokumentace byla na odpovídající úrovni. Na inspektorátech krajských veterinárních správ byly zjištěny v krátké době odstranitelné závady, které nejsou překážkou v činnosti ani v obchodování; avšak organizačně stavební uspořádání, v nichž tyto subjekty fungují, v některých případech neodpovídají požadavkům stanoveným novými předpisy EU.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *