03.04.2006 | 07:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Inspektoři SZPI vloni provedli více než 24 tisíc kontrol

Loňský rok byl pro SZPI obdobím konsolidace a nastavováním standardního stavu.

Z pohledu inspekce přestal být patrný rozdíl mezi starou a novou Evropou a úřad je definitivně zapojen do unijních struktur. Jedním z kroků, které vedly ke zkvalitnění interních procesů, je zavedení Systému managementu jakosti (SMJ) ISO 9000:2001, který byl úspěšně certifikován v záři 2005 britskou společností BVQI. Rok 2005 se významně projevil také modernizací laboratoří SZPI. Podařilo se získat špičkovou laboratorní techniku pro prokazování falšování potravin, inspekce má rovněž k dispozici zařízení pro prokazování obsahu anabolických steroidů, proběhla příprava pro nákup přístrojů, které budou schopny detekovat opět širší spektrum reziduí pesticidů tak, aby bylo možné provádět analýzy celé škály těchto látek, které sleduje Evropská komise.
V průběhu roku 2005 uskutečnili inspektoři SZPI celkem 23 645 jednotlivých kontrol: 12 718 v maloobchodní síti, 9 235 ve výrobě, 1 573 ve velkoskladech a 119 kontrol na ostatních místech (v restauracích, při přepravě, v lékárnách, kde se prodávají i potraviny atd.). Inspekce v tomto období prokázala celkem 5 691 nevyhovujících vzorků potravin a ostatních výrobků. Z uvedeného počtu bylo 3 681 vzorků tuzemského původu a 2 010 vzorků pocházejících mimo ČR. Nejvyšší počty nevyhovujících vzorků byly zjištěny u čerstvé zeleniny (799), čerstvého ovoce (587), masa a masných výrobků (572), cukrářských výrobků a těst (534), vína (455), výrobků studené kuchyně (328), mléčných výrobků (326) a u drůbeže, králíků a vajec (316).Tyto výsledky však nejsou objektivním obrazem bezpečnosti potravin v ČR, neboť kontroly a odběry vzorků probíhají cíleně tam, kde lze očekávat problémy.
SZPI ve své kontrolní činnosti zohledňuje také podněty veřejnosti. V roce 2005 přijala celkem 2 666 podnětů, což je o 998 podnětů více než v roce 2004. Největší podíl na tomto nárůstu měly podněty týkající se hyper a supermarketů. Dokládá to skutečnost, že od září 2005, kdy byl medializován první případ závažného porušení předpisů, došlo k razantnímu nárůstu podnětů. Polovina ze všech podnětů přišla právě ve 3.a 4.čtvrtletí roku 2005.
Inspekce v roce 2005 uložila při uvádění potravin nebo surovin anebo tabákových výrobků do oběhu 11 434 zákazů, které představovaly částku 31 496 964 Kč. Bylo zahájeno 1 829 správních řízení, v nichž byly uloženy pokuty v celkové výši 13 159 500,- Kč. V porovnání s rokem 2004 to představuje zvýšení o 3 714 100,- Kč. To je možné vysvětit tím, že se kontrola zaměřila na činnost obchodních řetězců, při nichž byl zjištěn vyšší počet závažných porušení příslušných povinností. Celková výše pokut navržených v roce 2005 výhradně obchodním řetězcům však činila 19 milionů korun, část z nich byla v rámci průběžně zahajovaných správních řízení ukládána až v roce následujícím.
SZPI jako Národní kontaktní místo (NKM) Systému rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF) přijala celkem 51 oznámení, z toho 24 (47%) spadalo do jejich kompetencí. Z ČR bylo prostřednictvím NKM odesláno 45 oznámení souvisejících s kontrolou trhu a dovozu potravin ze třetích zemí.
Významným zdrojem informací ve všech oblastech činnosti úřadu je Informační systém SZPI (IS SZPI), který zahrnuje několik podsystémů. Rok 2005 znamenal první rok přísného provozu dvou podsystémů nově zavedených v roce 2004: odborného IS „Víno“ a ekonomického informačního systému. V roce 2005 byl zprovozněn společný informační systém dozorových orgánů (ÚKZÚZ, SVS, SRS, GŘC, MZd.) pro bezpečnost potravin, který byl vytvořen v rámci projektu Phare „Posílení politiky bezpečnosti potravin“. SZPI zabezpečuje administraci tohoto systému a koordinuje jeho další rozvoj.
Stěžejní legislativní práce SZPI byly v roce 2005 zaměřeny na novelizaci zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství, ve znění pozdějších předpisů. Návrh novely zpřesňuje zejména vztah k ustanovením zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, inspekce se podílela také na tvorbě nového zákona o metrologii a připomínkovala novely řady důležitých zákonů a vyhlášek. Odborníci SZPI se rovněž aktivně podíleli na legislativní činnosti na evropské úrovni prostřednictvím účasti na jednáních pracovních skupin a výborů Evropské komise a Rady EU. V průběhu roku 2005 se uskutečnily dvě mise Potravinového a veterinárního úřadu (FVO) související s činností SZPI. Výsledky obou misí byly ze strany FVO hodnoceny uspokojivě.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down