14.09.2006 | 06:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Jak a proč akreditovat?

Český institut pro akreditaci slaví letos 15tileté výročí své existence.

Akreditace byla oficiálně v ČSFR a následně v České republice zavedena 1. února r. 1991 v rámci FÚNM (Federálního úřadu pro normalizaci a měření). Český institut pro akreditaci (ČIA) byl založen ke dni vzniku samostatné České republiky, tj. k 1. lednu 1993. Pro žadatele o akreditaci a držitele osvědčení o akreditaci byly pořádány odborné semináře a vznikala externí akreditační střediska s renomovanými odborníky. ČIA se zapojil do mezinárodních akreditačních struktur a stal se členem evropských asociací jako první země střední a východní Evropy. Nyní tento institut splňuje všechny mezinárodní požadavky na provádění akreditace a je členem nadnárodních mezinárodních organizací s působností nejen v rámci Evropy, ale i celosvětovou.
ČIA akredituje státní i soukromé subjekty, zdravotnické, kalibrační a zkušební laboratoře, certifikační orgány pro certifikaci systémů jakosti a inspekční orgány, environmentální činnost aj. V r. 1991 byla udělena akreditace pěti subjektům, koncem roku 2005 mělo platné osvědčení již 756 subjektů. Každý rok provádí tento institut 50 až 60 prvních akreditací a více než sto opakovaných akreditací a stovky pravidelných dozorových návštěv a mimořádných dozorových akcí. Zpočátku mohli zájemci získat osvědčení o akreditaci až za tři roky od podání žádosti, tato doba se později zkrátila na devět měsíců, a nynější lhůta je do 90ti dnů. Osvědčení o akreditaci je mezinárodně uznávané a stvrzuje, že certifikáty vydávané subjektem-držitelem osvědčení splňují mezinárodní parametry pro posuzování shody. Platnost udělených osvědčení o akreditaci je tříletá, po třech letech od udělení prvního osvědčení dochází k opakované akreditaci, která se potom opakuje vždy po pěti letech; mezitím provádí ČIA pravidelné kontroly a mimořádné dozorové akce – podmínkou akreditačního systému je, aby byla pravidelná dozorová návštěva realizována jedenkrát do roka. V praxi se osvědčily mezilaboratorní testy, kdy si laboratoře navzájem kontrolují postupy a výsledky u slepých vzorků.
V rámci akreditačního procesu mohou žadatelé o akreditaci uplatňovat výhrady k průběhu nebo výsledku posouzení, námitek a stížností však nebývá mnoho. Laboratorní pracovníci bývají na akreditaci velice dobře připraveni a znalosti pracovníků žádajících o akreditaci jsou na vysoké úrovni. Nyní má ČIA své sídlo v Praze s pobočkou v Brně, její webové stránky najdete na www.cia.cz.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down