Jak je možné dovézt trofeje ze třetích zemí

Od 4. 3. 2011 nabyla účinnosti nová nařízení EP a Rady (ES) č. 1069/2009 a Komise (EU) č. 142/2011, která mění podmínky dovozu VŽP (a tudíž i loveckých trofejí) ze třetích zemí do EU. Článek 30 nařízení Komise (EU) č. 142/2011 stanovuje, že „seznam zařízení a podniků ve třetích zemích se vloží do systému TRACES v souladu s technickými specifikacemi, které Komise zveřejňuje na svých internetových stránkách“. V praxi to znamená, že podobně jako produkty určené pro lidskou spotřebu mohou být i vedlejší živočišné produkty dovážené pouze ze schválených závodů. Do konce dubna 2011 platilo přechodné období, během kterého byly pohraničními veterinárními stanicemi přijímány i zásilky ze zařízení a podniků nenahlášených a tudíž neuvedených v systému TRACES. Od 1. 5. 2011 je však možné ze třetích zemí do EU dovážet VŽP (a tudíž i lovecké trofeje) pouze ze schválených a nahlášených závodů. Státní veterinární správa ČR chce proto upozornit na možná úskalí při dovozu komodit z některých třetích zemí. Poměrně často jsou dováženy např. lovecké trofeje z Jižní Afriky. Jižní Afrika nahlásila celou řadu schválených taxidermických zařízení, takže mají lovci na výběr. Další zemí, kam míří zájemci o exotickou trofej, je například Rusko, které doposud nahlásilo Evropské komisi pouze jedno schválené zařízení. Aktuální seznam schválených zařízení lze nalézt na webových stránkách Státní veterinární správy ČR – www.svscr.cz. Proto upozorňujeme zájemce, aby se informovali o podmínkách dovozu předem, aby pak neměli problémy při cestě zpět, do EU, tedy i do naší republiky a neriskovali tak, že jim zásilka bude pohraniční veterinární stanicí odmítnuta. Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR republiky a neriskovali tak, že jim zásilka bude pohraniční veterinární stanicí odmítnuta. Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *