Jak je to s divokými prasaty v České republice?

Koncem listopadu proběhl v pořadí již pátý seminář VÚVeL Fest IV od výkumu k praxi, připravený ve Výzkumném ústavu veterinárního lékařství.

Odborný seminář zahájila a přednášející hosty uvedla MVDr. Soňa Šlosárková, Ph.D. Ke zhodnocení účinnosti dosavadních opatření proti africkému moru prasat (AMP) se vyjádřil první přednášející, doc. Ing. Jiří Kamler, Ph.D. (MENDELU, Brno). Prase divoké dosahuje v ČR vysoké početnosti z hlediska historického a způsobených škod. Odborníci již dlouhodobě upozorňují na jejich vysoké stavy (od 80. let 20. stol.), na nutnost jejich snížení a stabilizaci. Aktuálně se oficiální roční úlovek pohybuje okolo 150 tisíc jedinců, populace divočáků naroste za deset let zhruba 2,6krát. Podmínky prostředí umožňují růst populace, celkový jarní stav prasat v ČR před reprodukcí dosahuje okolo sta tisíc kusů. Celková početnost prasat divokých činí až 50 ks/km2. Z hlediska omezení šíření nákaz by měl být jeden kus na km2.

V další přednášce upozornil Ing. Marcel Bena (VÚVeL, Brno) na divoká prasata jako na zdroj zdravotních rizik pro člověka a domácí zvířata. Ing. Jakub Drimaj (MENDELU, Brno) prezentoval strukturu populace a reprodukční potenciál prasete divokého. Kolektiv autorů MVDr. Pavel Barták MVDr. Petr Václavek a MVDr. František Kostka ze Státního veterinárního ústavu v Jihlavě obeznámil přítomné posluchače s epidemiologií a laboratorní diagnostikou viru afrického moru prasat. Odborné přednášky proběhly v zasedací síni Výzkumného ústavu veterinárního lékařství.*

Podrobnější informace najdete v lednovém čísle odborného časopisu Veterinářství.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *