30.09.2013 | 10:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Jak se schvalují potraviny nového typu - postupy 2013

Nařízení Evropského parlamentu a Rady, č. 258/1997, které definuje, co jsou to tzv. potraviny nového typu (novel food)

K PNT patří potraviny nebo jejich složky, včetně doplňků stravy, které nebyly v ČS EU uváděny na trh ve významné míře před vydáním nařízení (15. 5. 1997) a současně se daly zařadit do skupin uváděných v uvedeném nařízení.
Nejčastějším praktickým problémem provozovatele potravinářského podniku (PPP), který chce na trh v ČR (a tím zároveň i v celé EU) uvádět nějakou potravinu nebo složku potravin, je rozhodnutí, zda je nutné žádat o předchozí schválení některým úřadem v  ČR nebo v  EU. Nejfrekventovaněji vzniká tato otázka při rozhodování, které se týká doplňků stravy. Doplněk stravy musí splňovat požadavky souvisejících právních předpisů, zejména vyhlášky č. 225/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a nařízení (ES) č. 1925/2006.
Provozovatel potravinářského podniku, který chce uvádět doplněk stravy na trh, zašle oznámení o uvedení doplňku stravy MZ ČR formou předložení označení výrobku v českém jazyce, a to buď písemně anebo elektronickou formou na adresu MZ ČR (Ministerstvo zdravotnictví, odbor ochrany veřejného zdraví, Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2).
Pravidla MZ ČR k uvádění doplňků stravy na trh  jsou dostupná na webu: http://www.mzcr.cz/Verejne/dokumenty/uvedeni-doplnku-stravy-na-trh_3989_5.html
V případě, že oznámení neobsahuje všechny požadované informace, nebo označení doplňku stravy je v rozporu se souvisejícími právními předpisy, bude provozovatel potravinářského podniku vyzván k doplnění nebo opravě zaslaných údajů. Za správnost a obsah oznámení odpovídá provozovatel potravinářského podniku, který oznamuje uvedení doplňku stravy na trh.
Oznámení o notifikaci zasílá Ministerstvo zdravotnictví na Státní zdravotní ústav, který provede zanesení do Informačního systému RoHy (Registr rozhodnutí hlavního hygienika). Informační systém obsahující informace o notifikovaných výrobcích je z části přístupný veřejnosti na webových stránkách: https://snzr.ksrzis.cz/snzr/rrh/.

Odkaz na celý článek: "Jak se schvalují potraviny nového typu - postupy 2013" (autor: Prof.MVDr.Jiří Ruprich,CSc.)

Zdroj: www.agronavigator.cz

Zdroj: SZÚ
 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down