Jak se stát lepším chirurgem

V rámci 13. ročníku veterinární výstavy VETfair konané 17.-18. 4. 2015 v Hradci Králové, v kongresovém centru Aldis se konal seminář České asociace veterinárních lékařů malých zvířat na téma Jak se stát lepším chirurgem. Cílem semináře bylo podat ucelený pohled na ortopedického pacienta od diagnostiky přes chirurgickou terapii až po následnou rehabilitaci.

V úvodní přednášce dr. Aleš Tomek (Klinika Jaggy Brno) seznámil přítomné s využitím magnetické rezonance (MRI) nejenom při diagnostice neurologických, onkologických nebo otorinolaryngologických pacientů, ale také pacientů ortopedických. U nich se jedná  především o léze v kloubu kolenním a loketním a dále pak o patologie šlach a svalů, např. v oblasti ramenního kloubu.
Doc. Michal Vlašín (Klinika Jaggy) ve svých přednáškách podrobně popsal problematiku kolenního a loketního kloubu a zvláště se pak zabýval luxací čéšky. Detailně probral metodu upravující sklon tibiálního plató (Tibial plateau levelling osteotomy – TPLO) a upozornil na možné pooperační komplikace. Srovnával také různé metody stabilizace kolenního kloubu a např. po extrakapsulární stabilizaci je 6x vyšší pravděpodobnost vzniku osteoartrózy než po TPLO. Ve své přednášce na téma luxace čéšky přehledně popsal danou problematiku. Z retrospektivní studie vyplývá, že při mediální luxaci čéšky u velkých plemen psů řešené pouze primární stabilizací měkkých tkání dochází až ve 48% k selhání těchto technik a naopak po současné osteotomii femuru a případné transpozici tuberositas tibiae k reluxaci nedochází.
Dr. Roman Nejez (Vetcentrum Ostrava) ve své přednášce věnované diagnostice a chirurgické terapii ruptury předního zkříženého vazu (LCC) porovnával moderní metody dynamické stabilizace kolenního kloubu – posun tuberositas tibie (Tibial tuberosity advancement – TTA) a modifikovanou Maquetovu techniku ( Modified  Maquet procedure – MMP–TTA).   Výhodou MMP-TTA je kratší doba operace, nižší náklady na operaci, iatrogenní poškození periostu v menším rozsahu a  menší riziko infekce. U středních a velkých plemen psů je trauma  příčinou ruptury LCC méně než v 5% případů a naopak v převážné většině případů se jedná o následek progresivní degenerace LCC. Příčiny této artropatie nebyly doposud objasněny. Při úplné ruptuře LCC je až třináctkrát větší riziko poškození mediálního menisku než při parciální ruptuře, přičemž každý další týden kulhání zvyšuje procento nálezů poškozených menisků při operacích. Abychom snížili riziko následného poškození mediálního menisku při insuficientním LCC, chirurgická stabilizace kolenního kloubu by neměla být bezdůvodně odkládána.
Dr. František Luňák (VK Staré Město) měl velice zajímavou přednášku na téma Rozhodovací proces a křivka osvojení z pohledu chirurga.  Křivka osvojení aplikovaná na chirurgický výkon se rozdělí na dvě (svým průběhem velmi podobné na sebe navazující) křivky: tréninkovou křivku, při které dochází pouze k získávání znalostí a zkušeností (četba, videa, semináře, konzultace, operace na kadáverech, participace na operacích) a aplikační křivku, kdy jsou získané zkušenosti aplikovány u pacienta. Vztah mezi časem a množstvím uchovaných informací vyjadřuje křivka zapomínání. Nejvíce informací ztrácíme bezprostředně po jejich získání, ale pravidelným opakováním jsme schopni procento zapomenutých informací v daném čase velmi omezit.  Rozdíl mezi začátečníkem a expertem je jen nepatrný: začátečník trénuje tak dlouho, až je schopen chirurgický výkon provést dobře, kdežto expert trénuje tak dlouho, až není schopen chirurgický výkon provést špatně.

Poslední přednáška byla věnována rehabilitaci a fyzioterapii ortopedických pacientů. Dr. Aleš Tomek probral nejenom teoretické základy, ale především se podělil o své bohaté zkušenosti a na případech z praxe ukázal, jak různé rehabilitační metody používat.  V následné panelové diskusi se přednášející mimo jiné vyjádřili také k Dornově metodě, která jako jedna z mnoha chiropraktických metod má pouze omezené využití v rehabilitaci psů. Přednášející především varovali před snahou touto metodou nahrazovat kauzální terapii, např. při extruzi meziobratlové ploténky.*
MVDr. Roman Nejez

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *