27.05.2009 | 01:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Jak udržet ekonomickou situaci ve stádě mléčného skotu?

Větrný Jeníkov, 22. 4. 2009

Dne 22. 4. proběhl ve Větrném Jeníkově odborný seminář na téma „Zpracování dat na farmě skotua jejich využití pro řízení farmy, řešení zdravotní problematiky a ekonomiku farmy“. Seminář sponzorovaly firmy Pfizer a Fides Agro. Tento zajímavý seminář zahájil a moderoval MVDr. L. Borkovec (Pfizer) a představil prof. Roberta Van Sauna, DVM, MS, PhD, z Pensylvánské státní univerzity. Na přípravě se také podílel MVDr. J. Davídek, který se problematikou zabývá a připravil překlady odborných textů do českého jazyka.
V současné době, kdy cena mléka klesá a cena za krmivo se zvyšuje, si chovatelé dojnic kladou otázku, jak přežít. Mléčné farmy jsou z ekonomického hlediska řízeným průmyslem, musí zamezit negativním vlivům při výrobě mléka, zvládat období růstu a ztrát - permanentně hledat tzv. „zúžená hrdla“ a odstraňovat je. Při správném řízení farmy musí být kontrolován veškerý provoz na farmě, např. brakace, růst jalovic, počet a nákup nových zvířat, produkce na ustájovací místo, výživa, zdravotní stav zvířat, náklady na produkci, aj. Důležité je sledovat provoz, a zaznamenávat pravidelně množství nadojeného mléka od jednotlivých dojnic, znát cenu produkce mléka na farmě a podle toho pružně reagovat na změny cen mléka a krmiva.
Prof. Saun uvedl, že v USA byla založena Národní asociace informací o mléčném skotu (DHIA – Dairy Herd Improvement Association; www.dhia.org), která má 20 členů, 5 výpočetních center a sdružuje 47 laboratoří. Organizace zajišťuje 6 stupňu managementu dat: shromažďování – organizování – zpracování - publikování – integrace – využití. Dalším cílem je podpora přesnosti, spolehlivosti a uniformity záznamů, udržování komunikace se členy a ostatními uživateli, zpracování certifikačních programů, organizování odborných setkání, workshopů a seminářů.

Prof. Saun doporučuje maximálně používat výpočetní techniku k záznamu dat. Metody výpočtu sledovaných parametrů nejsou vždy stejné, kromě rozdílů u jednotlivých sledovaných dojnic, se liší i různé metody měření produkce. Údaje je nezbytné systematicky hodnotit a zlepšovat; výsledná cena je dána měsíční platbou za krávu. Přednášející uvedl jako jeden z možných ukazatelů porovnání ceny mléka k ceně krmiva zkrmeného pro produkci mléka. Množství krmiva o obsahu 16% proteinu (kukuřice-sojové boby-vojtěškové seno), které je rovno hodnotě 1 litru plnotučného mléka. Cena kukuřice a sojových bobů se podílí na 83-91% celkové ceny krmiv.
Na příkladu tří farem z vlastní praxe uvedl, jak analyzovat a udržet ekonomickou situaci ve stádě mléčného skotu. Např. první stádo v Pensylvánii bylo hodnoceno následujícím způsobem: 250 holštýnských krav, dojnice jsou volně ustájené, užitkovost 11 800 kg mléka, dojení 3x denně, riziko zdravotních problémů po otelení. Je nutné vyhodnotit současnou situaci stáda, stanovit průměrné cíle a užitkovost stáda: jaká byla situace stáda dříve – trendy, sezónní variabilita (tepelný stres), jedná se o zlepšení nebo zhoršení? Co je specifické pro klíčové indikátory užitkovosti, jak hodnotit dopad změn, které mléko je nejlevněji nadojené? Při zhodnocení stavu laktace bylo zjištěno, že produkce mléka klesá rychlostí 77 g denně, během 160 dní laktace. Starší krávy dojily málo a měly metabolické poruchy. Na základě konkrétních výsledků se u každého stáda zpracovává efektivní plán profitability.
Na faktory ovlivňující řízení reprodukce působí klima/roční období, obtížné porody, odúmrť embryí, funkce vaječníků, zadržené lůžko, plodnost býka, zdraví dělohy, vysoký vliv na reprodukci má přesná detekce říje, komfort dojnic – vybavení, chyby při vyhledávání říje, slabší říje a technika inseminace. Prof Saun ve svém sdělení zdůraznil „Nikdy neobětujte mléko - mléko je pro chovatele skotu zdrojem příjmu“.
Jako druhý přednášející vystoupil Ing. J. Kadečka (Milk Profit) a připomněl přítomným první seminář zaměřený na ziskovost farmy. Cena krmiv je největší proměnná položka ovlivňující zisk – při jejím vzrůstu ji chovatelé nahrazují levnější, méně stravitelnější – větší díl dostupných živin je využíván pro základní metabolismus, mléčná užitkovost je potom nižší a následně i zisk. Dnešní doba je obtížná z ekonomického hlediska pro chovatele krav nejen v USA a České republice ale prakticky na celém světě. Prognostici předpokládají obrat v cenách mléka od pololetí a postupné snižování ceny krmiv. Nyní však máme precedent na jehož základě by měli chovatelé skotu předpokládat, že se obdobně obtížné finanční situace mohou v budoucnu opakovat a měli by být na tuto situaci správně připraveni. Jedině neustálý monitoring všech aspektů podnikání v chovu skotu může zemědělský managament připravit na zdolání problémů. Měl by mít plán na kontrolu cen a optimalizovat úroveň užitkovosti. Tato situace jen dále umocňuje nutnost standardizované práce s daty stáda, která zajistí dostatek informací, na jejichž základě může management učinit správná rozhodnutí.
Závěrem semináře vystoupil MVDr. Ivo Paulík ze společnosti Fides Agro s rekapitulací spotřeby mléka na obyvatele v ČR a ve světě. Uvedl, že pokud se nezvýší spotřeba mléčných produktů domácí provenience, pak je sektor chovu mléčného skotu ohrožen dalším propadem stavů. Jako jedno z řešení navrhuje založení mléčné marketingové agentury, která by spolupracovala s prvovýrobci mléka, jejich dodavateli, zpracovatelským průmyslem a jinými zainteresovanými subjekty pro pravdivou a přesnou propagaci domácích mléčných výrobků.
Plné znění přednášky prof. Van Sauna je možno stáhnout na stránkách provozovaných firmou Pfizer: www.mlecnafarma.cz

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down