31.03.2003 | 10:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Jaroslav Doubek a kolektiv. Veterinární hematologie, 2003, ISBN 8086542025.

Hematologie je vědní disciplínou o tvorbě, složení a funkci krve a krvetvorných orgánů za fyziologických a patologických podmínek. Je vnímána jako významný, bouřlivě se rozvíjející, nadstavbový obor interní medicíny. Vzhledem k funkcím krve však zasahuje i do dalších medicínských oblastí.

Svojí povahou je tedy vpravdě interdisciplinárním oborem. Je třeba zdůraznit, že u žádného oboru vnitřního lékařství není takové sepětí aspektu laboratorního a klinického, jako je tomu u hematologie. Právě na tyto aspekty je v knize položen důraz. Hematologické analýzy jsou dnes neodmyslitelnou součástí celkového vyšetření zvířete. Bez vyšetření krve zvířete se nemůže obejít žádný praktický veterinární lékař. Jestliže vlastní provedení analýz je nyní většinou v moci automatického analyzátoru a personálu humánních laboratoří – aniž by se vzala v úvahu různá úskalí těchto vyšetření – potom správné vyhodnocení nálezů hematologického vyšetření je přímo úměrné odborné erudici veterinárního lékaře.
Předložená učebnice Veterinární hematologie je první svého druhu v českém písemnictví. Je dílem kolektivu autorů, kteří se hematologii zabývají, ať již ve výuce, klinické činnosti či výzkumně. Její text je rozvržen do několika kapitol. Je uveden charakteristikou hematologie, následují střípky z její historie a část věnovaná fyziologii krve a krvetvorných orgánů savců. V kapitole Laboratorní hematologie savců je podána základní informace o vyšetření krve, kostní dřeně, případně dalších materiálů a diagnostickém významu vybraných ukazatelů. Autoři se snaží upozornit na chyby, které se mohou v průběhu celého vyšetření objevit a jež mohou zkreslit výsledky. Vzhledem k tomu, že manuální a přístrojové vyšetřovací hematologické metody jsou v určitých ohledech nezastupitelné, je v této části knihy podána přehledně jejich charakteristika. Výčet uvedených metod vychází z jejich významu pro veterinární lékaře.
Kapitola věnovaná onemocnění krve a krvetvorných orgánů savců je uspořádána podle nosologických jednotek. Jednotky jsou uvedeny stručnou charakteristikou, pak následuje etiopatogeneze, symptomatologie, diagnostika, terapie a podle okolností preventivní či jiná opatření. Nozologickou jednotku uzavírají poznatky o jejím výskytu. Za touto částí následuje kapitola Transfuzologie a transplantace krvetvorných buněk ve veterinární medicíně. Do samostatných kapitol jsou zpracovány hematologie ptáků, plazů, obojživelníků a ryb. V závěrečné kapitole jsou potom shromážděny laboratorní hematologické a hemostazeologické nálezy u vybraných druhů zvířat.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down