Je možné snížit celkové množství sulfonamidu a trimethoprimu optimalizací dávkování při léčbě infekcí aviárně patogenní Escherichia coli u brojlerů?

Nedbalcová, K., Hodkovicová, N., Jeřábek, M., Bartejsová, I., Tošnerová, K., Charvátová, M., Zouharová,
M., Matiašková, K., Víšková, M., Petreň, M., Šťastný, K. Je možné snížit celkové množství sulfonamidu
a trimethoprimu optimalizací dávkování při léčbě infekcí aviárně patogenní Escherichia coli u brojlerů? Is it possible to reduce the total amount of sulfonamide and trimethoprim by optimizing dosage in the treatment of avian pathogenic Escherichia coli infections in broilers? Veterinářství 2024;74(4):208-215.

SOUHRN
Na základě farmakokinetických studií a analýzy pomocí hmotnostní spektrometrie byla navržena nová formulace experimentálního veterinárního léčiva s obsahem trimethoprimu a sufamethoxazolu pro léčbu brojlerů. Účinnost nově navržené formulace, včetně dávkování léčiva, byla ověřena v biologickém pokusu léčbou experimentální infekce brojlerů aviárně patogenním kmenem Escherichia coli. Experimentem byla porovnána účinnost léčby konvenčním registrovaným veterinárním léčivým přípravkem i experimentálním léčivem s obsahem trimethoprimu a sulfamethoxazolu a nebyly zjištěny žádné statisticky významné rozdíly mezi těmito dvěma léčivy. Experimentální výsledky naznačují, že výrazné snížení doporučené denní dávky léků s obsahem trimethoprimu a sulfamethoxazolu pro léčbu bakteriálních infekcí u brojlerů je možné a může podpořit obezřetné používání antimikrobiálních látek včetně omezení jejich nadužívání.*

SUMMARY
Based on pharmacokinetic studies and using mass spectrometry analysis, a new formulation of an experimental veterinary drug for the treatment of broilers was proposed. The efficacy of the experimentally designed formulation and dosage of the drug was verified in a bioassay for the treatment of broilers experimentally infected with an avian pathogenic strain of Escherichia coli. In the study, we compared the experimentally designed medicinal product with the conventional authorised veterinary medicinal product and there were no statistically significant differences between them. The experimental results suggest that a significant reduction in the recommended daily dose of drugs containing trimethoprim and sulfamethoxazole for the treatment of bacterial infections in broilers is possible and can support the prudent use of antimicrobials, including the limitation of their overuse.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down