14.08.2002 | 10:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Jednorázová lokální aplikace selamektinu při infestaci srdečními červy Dirofilaria immitis u psů a koček

Preventivní jednorázová lokální aplikace selamektinu u experimentálně vyvolané infestace srdečními červy Dirofilaria immitis u psů a koček.

Infestace srdeční červovitostí (Dirofilaria immitis) je častá v populacích psů žijících v tropických oblastech světa. Vektorem tohoto parazita je komár. V některých endemických oblastech (Itálie, USA) dosahuje prevalence tohoto onemocnění u psů až 70 %. U koček je prevalence nižší a v endemických oblastech se pohybuje do 23 %. U psů je intenzita klinických příznaků závislá na množství dospělých červů v organismu, u těžších případů dochází až k plicní hypertenzi a selhávání pravého srdce. U koček jsou klinické příznaky obecně intenzivnější a rozmanitější povahy. Léčba rozvinuté srdeční červovitosti je pro hostitelský organismus velmi riziková, protože rozpadající se parazité mohou způsobit vážné zdravotní komplikace včetně úhynu. Proto je nutné klást důraz na preventivní opatření a imunoprofylaxi zvláště u zvířat žijících v endemické oblasti výskytu onemocnění. Chemoprofylaxe srdeční červovitosti byla v posledních 10 letech změněna používáním makrocyklických laktonů v perorálním podání a měsíčních intervalech (ivermektin, milbemycin oxim). První studie se selamektinem ukázaly, že tato látka jednorázově aplikovaná lokálně na kůži psa a kočky je prevencí proti infestaci srdečními červy 30 dní po inokulaci larvami Dirofilaria immitis.

Metodika

V této studii byla ověřována účinnost selamektinu po jednorázové lokální aplikaci v dávce 6 mg/kg ž.hm. dvěma skupinám koček (A a B). Tato aplikace byla provedena 30 dní po inokulaci larvami Dirofilaria immitis. Skupina koček A byla navíc 24 hodin po aplikaci selamektinu vykoupána v šampónu Johnson´s pH 5,5, skupina B potom v šampónu Allerderm. Skupiny C, D, E a F byly tvořeny pouze psy a také jim byl stejným způsobem aplikován selamektin, nicméně v různých časových intervalech po inokulaci larvami Dirofilaria immitis (30,45 a 60 dní) a v dávce 3-6 mg/kg ž.hm. Dále byl zjišťován účinek vykoupání v čisté vodě 1 minutu a 2 hodiny po aplikaci selamektinu, v šampónu (Allerderm) 2, 6, 24, 96 hodin po aplikaci selamektinu.
Pro účely studie byly použity evropské krátkosrsté kočky a psi plemene bígl, v poměru samic a samců 1:1(48 koček, 92 psů, celkem 140 jedinců). Ve skupinách B-F byla zvířatům 32 dní před léčbou odebrána krev a stanoveny cirkulující mikrofilárie a antigeny dospělých červů. Náhradní test byl u těchto skupin proveden ještě jednou 90 dní po léčbě, aby se vyloučil falešně negativní výsledek předešlého testu. Ve skupině A byl proveden pouze jeden test a to 90 dní po léčbě. Zvířata byla inokulována larvami Dirofilaria immitis 30, 45 a 60 dní před léčbou. Inokulovaná substance obsahovala 50 (skupiny A, C-F) a 100 (skupina B) infekčních larev Dirofilaria immitis. Inokulace byla provedena subkutánně.
Selamektin byl aplikován tak, aby dávka na jedno zvíře byla nad minimální dávku doporučovanou výrobcem, což je 6 mg/kg ž.hm. Látka byla aplikována vždy lokálně mezi lopatky na kůži. Každé zvíře v této studii bylo později utraceno (psi 140 dní po inokulaci a kočky 169-199 dní po inokulaci), provedena pitva a počítání dospělců Dirofilaria immitis v oběhovém systému hostitelských zvířat.

Výsledky

Bylo zjištěno, že selamektin zajistil prevenci proti srdeční červovitosti u všech 140 testovaných zvířat v dávce 3-6 mg/kg ž.hm aplikované 30 dní po inokulaci larev Dirofilaria immitis. Stejná dávka byla stále 100% účinná i při aplikaci provedené 45 dní po inokulaci a dávka 6 mg/kg ž.hm. byla 100% účinná dokonce i při aplikaci provedené 60 dní po inokulaci. Vliv vykoupání na účinnost selamektinu byl zkoumán celkem u 72 zvířat (48 psů a 24 koček), z nichž všechny byly léčeny selamektinem v dávce 6 mg/kg ž.hm. aplikované 30 dní po inokulaci. Účinnost selamektinu byla 100% u všech psů, kteří byli vykoupáni v čisté vodě 2 hodiny po aplikaci nebo s použitím šampónu 2, 6, 24 a 96 hodin po aplikaci. Také u koček vykoupaných 24 hodin po aplikaci nebyl účinek selamektinu nijak narušen.

Diskuze

V porovnámí s ostatními makrocyklickými laktony (ivermektin, milbemycin oxim), které jsou účinné při předepsaných dávkách ještě 45 dní po inokulaci larvami Dirofilaria immitis, poskytuje selamektin ochranu i v případě, že je každoměsíční podání jednou vynecháno. U psů bylo navíc zjištěno, že při dávce selamektinu 6 mg/kg ž.hm. není jeho účinnost nijak narušena vykoupáním zvířete a to ani při použití šampónu již 2 hodiny po aplikaci. Také vykoupání koček již 24 hodin po aplikaci selamektinu v dávce 6 mg/kg ž.hm. nemělo žádný vliv na účinnost. Také vykoupání psů 2, 6 a 24 hodin po léčbě a vykoupání koček 24 hodin po léčbě nemělo žádný vliv účinnost léčby experimentální infestace blechami po dobu 1 měsíce.
Při pitvě byli dospělí červi nalezeni u všech kontrolních psů (30) a u 88 % kontrolních koček (24). Průměrný počet červů nalezených u psů činil 18,7, u koček 2,1. Kočky jsou obecně na infestaci srdečními červy rezistentnější než psi, čemuž odpovídají také zmíněné nálezy.

Závěr

V této studii bylo jednoznačně prokázáno, že jednorázová aplikace selamektinu v dávce 6 mg/kg ž.hm. na kůži mezi lopatky psů a koček je 100% účinná pro prevenci infestace dospělými červy Dirofilaria immitis a to 30 dní po inokulaci larev Dirofilaria immitis do hostitelského organismu psa a kočky. Poddávkování selamektinu do dávky 3 mg/kg ž.hm. nebo oddálení léčby po inokulaci do 30 dní při dávce 6 mg/kg ž.hm. nevedlo ke snížení účinnosti terapie. Také vykoupání psa 2 hodiny po aplikaci ve vodě nebo šampónu a kočky 24 hodin po aplikaci nijak nesnížilo účinnost léčby. Selamektin se jeví jako velmi účinná ochrana proti infestaci srdečními červy ve velmi jednoduché formě aplikace.

Mc Tier TL, Shanks DJ, Watson, McCall JW, Genchi C, Six RH, Thomas CA, Dickin SK, Pengo G, Rowan TG, Jernigan AD. Prevention of experimentally induced heartworm (Dirofilaria immitis) infections in dogs and cats with a single topical application of selamectin. Veterinary Parasitology 2000;91:259-268.

Přeložil MVDr. Martin Grym

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down