Jednotný kód EU pro zacházení s tkáněmi

Zajištění větší bezpečnosti pro zacházení s tkáněmi umožní novela s jednotným evropským kódováním. Podle novely budou sjednoceny požadavky na kódování lidských tkání a buněk a ověření jakostních a bezpečnostních norem pro dovážené tkáně a buňky.

Jednotný evropský kód usnadní monitoring lidských tkání a buněk dárců a příjemců. Pro kódovací systém budou použity alfanumerické znaky, ze vzorku nebude možné zjistit dárce ani příjemce. Tkáňová banka musí mít zabezpečeny osobní údaje. Jednotný evropský kód nebude použit při darování reprodukčních buněk mezi partnery, u tkání a buněk v rámci jednoho zařízení a také dovezených do ČR, pokud zůstanou od dovozu až po použití u transportního tkáňového zařízení. Jakost a bezpečnost dovezených tkání a buněk bude monitorovat Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL). Novela má vstoupit v platnost koncem dubna příštího roku s příslušnou úpravou transplantačního zákona.

Změna transplantačního zákona stanovuje postupy pro ověřování jakostních a bezpečnostních norem pro dovážené tkáně a buňky, které se použijí k transplantaci, tedy bezprostředně. Některé tkáně, například cévy, mohou být použity při transplantaci orgánů jako tzv. manipulované tkáně, u kterých se postupuje podle zákona o tkáních a buňkách. Novela mění i některé pojmy s ohledem na nový občanský zákoník.*

Zdroj: www.ctk.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *