19.06.2013 | 07:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Jednotný postup veterinářů je prospěšný

Dlouho avizovaná a s napětím očekávaná akce, „Jednání šéfů nejvyšších veterinárních autorit středoevropských zemí (5 th CE CVOs´ Meeting)“, která se uskutečnila v Praze ve dnech 11. a 12. 6., byla podle Milana Maleny, ústředního ředitele SVS, velkým úspěchem.

Skupina zástupců nejvyšších veterinárních autorit z ČR, Chorvatska, Maďarska, Slovenska, Slovinska, Rakouska a Rumunska se sešla již popáté, a to na základě iniciativy, u jejíhož zrodu byl podpis deklarace o prohlubování spolupráce v regionu v oblastech výměny informací, strategického plánování a vědeckovýzkumného rozvoje s cílem posílit účinnost činností v oblasti zdraví zvířat, bezpečnosti potravin a ochrany spotřebitelů a dále koordinace pozic na úrovni jednání v orgánech EU.

Právě tato poslední oblast byla tématem letošního pražského jednání: šlo o diskusi o nedávno Komisí představeném „novém legislativním balíčku“ ke zdraví zvířat a úředním kontrolám a o formulování konstruktivních připomínek k těmto návrhům. V pracovním dokumentu, který byl na závěr jednání připraven, a který nyní prochází fází schvalování, se všichni shodli, že oceňují snahu Komise o modernizaci, zjednodušení a koncentraci stávající legislativy, z doposud téměř 70 předpisů do zamýšlených 5 nařízení, jež by pokrývala celou oblast veterinární, potravního řetězce, včetně fytosanitární oblasti. Na druhou stranu je třeba v návrzích odstranit znevýhodnění, popřípadě zvýhodnění výrobců a zpracovatelů na základě jejich velikosti a dále některé formulační nepřesnosti a nejasnosti a ujasnit si též, že výkon dozorových a jiných činností nebude nikdy v jednotlivých členských státech zcela jednotný a uniformní, jelikož se jejich struktura, podřízenost a členění, ale i materiální a lidské zdroje, navzájem dosti podstatně liší.

Jednání se účastnil též Ladislav Miko, zástupce generálního ředitele  Generálního ředitelství Evropské komise pro zdraví a ochranu spotřebitele, který zhodnotil závěrečný dokument jednání jako sice kritický, avšak vstřícný k návrhům Evropské komise.

Podle Milana Maleny takováto jednání přispívají ke koordinaci postojů a postupů členských států k navrhovaným změnám EU legislativy a mohou předcházet mnoha nedorozuměním a mohou i legislativní proces významným způsobem zkrátit a zefektivnit.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down