09.07.2003 | 09:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Ještě jednou nucené výseky…

Vděčné téma nucených výseků a údajné stížnosti majitelů těchto prodejen ztratí na atraktivitě, uvědomíme-li si doopravdy, o co jde.

Státní veterinární správa ČR od počátku letošního roku informovala, že od nabytí účinnosti veterinárního zákona se změní posuzování masa v tom smyslu, že přestane existovat kategorie masa poživatelného za určitých podmínek, která byla hlavním sortimentem prodejen označovaných „Nucené výseky“. Nyní pracovník veterinárního dozoru maso posoudí buď jako poživatelné anebo nepoživatelné.
Tak zvaným nuceným výsekem se dosud rozumělo maso ze zvířat poražených na nutné porážce, které bylo státním veterinárním dozorem posouzeno jako způsobilé pro lidskou spotřebu ovšem s dodatkem, že je sice zdravotně nezávadné, avšak nesplňuje všechny požadavky na kvalitu. To znamenalo, že takovéto maso se muselo zpracovat například co nejdříve, neboť mohlo právě kvůli nestandardním okolnostem porážky snáze podléhat rozkladným procesům, popřípadě také mohlo mít jiné kvalitativní vlastnosti – například jinou konzistenci, tuhost, zkrátka horší kuchyňskou využitelnost. Samozřejmě muselo být zdravotně nezávadné, ale s upozorněním na možná rizika.
S nabytím účinnosti novely veterinárního zákona č. 131/2003 tato rizika z potravního řetězce člověka mizí.
Z jatek tedy vychází pro lidskou spotřebu pouze maso poživatelné a ne poživatelné podmíněně! Tudíž názvy obchodů označované jako nucené výseky ztratily své opodstatnění, neboť takovéto maso již nikde nakoupit nemohou.
Byla mnohdy i důvodná podezření, že někteří provozovatelé restaurací maso z „nuceného výseku“ nakoupili. I toto maso však prošlo veterinární kontrolou a bylo schváleno k výživě lidí, jako podmíněně poživatelné, za určitých daných podmínek, především s časovým omezením. Toto maso nemělo sice standardní kvalitu, avšak bylo zdravotně nezávadné!
Nyní je situace taková, že do tržní sítě nemůže jít maso podmíněně poživatelné, protože takováto kategorie pro výživu lidí neexistuje.
Někdo by se možná rád zeptal, co se tedy děje z masem zvířat poraněných, popřípadě léčených, která byla poražena na nutné porážce? I takovéto maso posoudí veterinární dozor vykonávající veterinární lékař, který rozhodne o jeho dalším použití, a to, že je maso buď poživatelné anebo nepoživatelné.
Zákazník, který si kupuje maso v obchodě si nakupuje maso, které pochází z kusu, který byl veterinárně vyšetřený a maso bylo posouzeno jako způsobilé k výživě lidí, a to bez jakéhokoli omezení. Nebo si zde koupí tepelně opracované výrobky vyrobené za standardních teplot. Obchodník je pak povinen na vyžádání zákazníka přesvědčit o identitě masa. Například u hovězího musí být potvrzení o původu, věkové kategorii a o případném vyšetření na BSE patrné na první pohled.
Každý soudný člověk si zajisté dobře uvědomuje, že smyslem a cílem státního veterinárního dozoru je to, aby na pultech obchodů byly k mání nejen zdravotně nezávadné, ale také kvalitní potraviny.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down