25.09.2003 | 01:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Již 10 let propagace welfare v Brně

Ano, opravdu již desátým rokem, po schválení zákona na ochranu zvířat proti týrání (zákon č.246/1992 Sb., jehož novela je nyní projednávána Parlamentem), pořádala Fakulta veterinární hygieny a ekologie Veterinární a farmaceutické univerzity Brno ve spolupráci se Státní veterinární správou ČR a Ústřední komisí pro ochranu zvířat konferenci s mezinárodní účastí „Ochrana zvířat a welfare“.

Konal se včera, 24. 9. na půdě Veterinární a farmaceutické univerzity.
Odborné přednášky reflektovaly to, co je opravdu aktuální – například blížící se vstup ČR do EU, problémy s přepravou zvířat, problémy s agresivním chováním psů, právní úpravu pracovních postupů při zacházení se zvířaty aj.
Opět na setkání v Brně zaznělo to, co vyzdvihuje i Státní veterinární správa – odborný soulad v požadavcích na dobrou pohodu zvířat, požadavky na omezení přepravy apod. - mezi nevládními ochranářskými organizacemi, jmenovitě například Nadací na ochranu zvířat a Společností pro zvířata a odbornými pracovišti na Veterinární a farmaceutické univerzitě i státními orgány ochrany zvířat a samozřejmě i Státní veterinární správou.
Náměstek ministra zemědělství Dušan Vaněk vyzdvihl to, co nebývá často publikováno, a to, že naše republika, jako jediná z kandidátských zemí střední a východní Evropy je smluvní stranou všech pěti evropských dohod o ochraně zvířat, včetně tří Dodatkových protokolů. Zástupce ČR byl již podruhé zvolen viceprezidentem stálého výboru pro ochranu hospodářských zvířat ve Štrasburku. Je jím předseda Ústřední komise pro ochranu zvířat, Richard Sovják. To všechno, včetně cleného výzkumu, praktických zákroků a organizace dozorové činnosti svědčí o respektované úrovni našeho přístupu k posuzování pohody zvířat, neboli welfare. Pozornost je nyní soustředěna i na přijetí novely zákona na ochranu zvířat a jeho prováděcích předpisů, které je třeba harmonizovat s legislativou EU.
Samozřejmě jedna věc je odborný základ, který je u nás na vysoké úrovni a druhá věc je jeho uvádění do praxe. S tím se ale všechny zúčastněné strany snaží dělat, co je v jejich silách. Mimo uplatnění minimálních standardů pro ochranu nosnic, skotu a prasat je požadováno i zabezpečení odborné přípravy přepravců a jejich registrace.
Na konferenci byla věnována pozornost nejen problematice ochrany hospodářských zvířat, ale aktuálně i obdobným problémům u zvířat v zájmových chovech. Například Eva Baranyiová z Veterinární a farmaceutické univerzity rozebírala problémy stále častěji se vyskytující agresivity psů. Upozornila především na určitá krizová období při výchově psa, kdy může dojít v podstatě nenávratným výchovným chybám, které mohou vést k nepřiměřeným (agresivním) reakcím v dospělosti. Jsou to období kolem 3 až 6 měsíců věku štěněte, kdy narůstají problémy s destruktivním chováním psů v domácnostech, pak kolem dvou let, zvláště u psů, kteří sociálně dozrávají a stávají se agresivnějšími a potom u starých psů, u kterých zase vzrůstá agresivita následkem chronických bolestí způsobovaných různými chorobami – záněty kloubů, degenerativními poruchami svalstva či centrálního nervového systému, poruchami srdečními, trávicího ústrojí, apod.
Podle Jiřího Douska, vedoucího oddělení welfare Státní veterinární správy a místopředsedy Ústřední komise pro ochranu zvířat bylo škoda, že na semináři nezazněla slova předních evropských odborníků o problémech s mezinárodní přepravu. Museli se však právě zúčastnit jednání o této problematice, kterou hodlá Silvio Berlusconi, za italského předsednictví EU dotáhnout do zdárného konce. Jejich příspěvky byly ale předneseny v překladu a vyšly ve sborníku konference. Diskuse o omezení dlouhodobé přepravy zvířat v EU narážejí podle Jiřího Douska na odpor „periferních“ členských zemí, které se obávají, že by tak byla omezena jejich možnost zúčastnit se komunitárnho trhu. Zdá se tedy, že tato jednání z mezinárodního hlediska nebudou jednoduchá. Za Státní veterinární správu lze říci, že naše stanovisko je plně v souladu s požadavky veterinárních odborníků i nevládních ochranářských organizací. Nevidíme důvod, proč by měla být jatečná zvířata převážena na velké vzdálenosti a porážena až poté. Toto stanovisko již mnohokrát vyslovil i Josef Holejšovský, ústřední ředitel Státní veterinární správy ČR.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down