Kachna divoká jako možný zdroj virových patogenů drůbeže

J. Prodělalová, K. Mikšová, J. Kamler, R. Moutelíková, R. Plhal, J. Drimaj, O. Mikulka Kachna divoká jako možný zdroj virových patogenů drůbeže. Mallard as a potential source of poultry viruses. Veterinářství 2018;68(7):497-500.

SOUHRN

Volně žijící ptáci včetně divokých kachen představují významný rezervoár mnoha ekonomicky významných patogenů drůbeže. Střevní obsah 209 divokých kachen odlovených v září 2016 byl vyšetřen na přítomnost aviárních rotavirů (RVA, RVD, RVF a RVG), koronavirů, viru aviární influenzy, viru newcastleské choroby (Avian paramyxovirus 1) a původce moru kachen (Anatid herpesvirus 1) s využitím PCR a reverzně transkripční PCR. Pozitivní výsledky byly ověřeny sekvenací získaných amplikonů. Ve 4,8 % (n = 10/209) vyšetřených vzorků byla detekována aviární influenza. Kmeny byly klasifikovány jako nízkopatogenní subtypy H3, H4 a H6. Původce newcastleské choroby byl zjištěn u 0,95 % (n = 2/209) vzorků. Přítomnost rotavirů, koronavirů a původce moru kachen nebyla zjištěna.
Kachna

SUMMARY

Wild birds including mallard ducks are generally known as an important reservoir of many pathogenic viruses causing economically important diseases, which can spread to poultry. Gut content samples from 209 mallard ducks culled in September 2016 were screened for the presence of avian rotaviruses (RVA, RVD, RVF and RVG), coronaviruses, Influenza A  virus, Avian paramyxovirus 1 (also known as Newcastle disease virus), and Anatid herpesvirus 1 (also known as duck plague virus or duck enteritis virus) by reverse transcription PCR/qPCR or PCR. Positive results of PCR were confirmed by direct sequencing of obtained amplicons. Within sample collection, Influenza A virus was detected in 4.8% of samples (n = 10/209); and classified as low pathogenic avian influenza strains belonging to the subtypes H3, H4 and H6. Avian paramyxovirus 1 was detected in 0.95% of samples (n = 2/209). Samples were tested for the presence of rotaviruses, coronaviruses, and Anatid herpesvirus 1 with negative results.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *