14.03.2007 | 01:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Kam směřuje chov prasat v okolních zemích?

Seminář se koná v Kongresovém centru VÚKOZ
v Průhonicích u Prahy dne 22. března 2007.

Mmezinárodní seminář pořádá Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě; seminář je určen: pro pracovníky z prvovýroby (majitele, ředitele, techniky), pro pracovníky z vědy a výzkumu, služeb a ostatních úseků majících vztah
k chovu prasat.

Program:
Současný stav a perspektivy chovu prasat v
Polsku
(Dr. Tadeusz Blicharski; Polsus, Waršava)
Současný stav a perspektivy chovu prasat na
Slovensku (MVDr. Andrej Imrich; Zväz
chovat´elov ošípaných, Nitra)

Princip tvorby cen v tržním hospodářství
v zemích EU a perspektivy chovu prasat v
Rakousku (DI Johann Schlederer;
Österreichische Schweinebörse, Linz)

Současný stav a perspektivy chovu prasat
v SRN (DI Martin König, EGZH München)

Monitoring a legislativa ke snižování výskytu
Salmonely u prasat
(MVDr.Petr Šatrán, PhD; SVS Praha)

Praktická opatření ke snižování výskytu
Salmonely v chovech prasat (MVDr. Marek
Žižlavský, CSc; Sevaron Brno)

Cílem semináře je poskytnout účastníkům komplexní
přehled o současném stavu a perspektivách chovu prasat
v zemích sousedících s ČR.

Organizační pokyny
1.Účastnický poplatek činí:
a) 600 Kč za osobu člen SCHP
b) 700 Kč za osobu nečlen SCHP
Poplatek zašlete na náš účet u Československé obchodní
banky–hlavní pobočka v Praze 1, Na Poříčí 24, číslo účtu:
581320183/0300, konstantní symbol: 0308 , variabilní
symbol: 22307 nejpozději do 17.3.2007.
2. Závaznou přihlášku zašlete nejpozději do 17.3.2006 na
adresu:
Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě, U
Topíren 2, 170 41 Praha 7.
3.Při neúčasti na semináři se účastnický poplatek nevrací.
4.Případné dotazy na tel./fax: 266 711 423 nebo 220 875
832, M: 603 879 399 nebo 603 242 748; e-mail:
vlcek@schpcm.cz nebo: prazak@schpcm.cz
Manažer a garant semináře: Ing. Čestmír Pražák, CSc
Organizační spolupráce: Ing. Jan Stibal; RNDr. Věra
Jelínková, CSc; ing. Richard Vlček
Závazná přihláška
na seminář „Kam směřuje chov prasat v okolních
zemích“, který se koná 22.3.2007 v Průhonicích u
Prahy.
Jména, příjmení,titul účastníků semináře:
Vysílající organizace:
(obchodní jméno, adresa, PSČ, DIČ, okres)
Potvrzení účtárny o zaplacení vložného:
Vložné ve výši …………….....…Kč uhrazeno
převodním příkazem z našeho účtu
číslo.:……..............………………….….….….
u:…………………………………….….….….
dne:……………………..
ve prospěch Vašeho účtu 581320183/0300 u ČSOB
v Praze 1.
V……………………………….dne:…………………

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down