29.04.2002 | 07:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Kampaň za zastavení dlouhodobé přepravy hospodářských zvířat pokračuje

Zvířata jsou podle dohody o vzniku EU chápána jako zboží nebo zemědělský produkt. Bohužel, tak je s nimi ve většině případů také zacházeno. Vše v duchu filozofie volného obchodu, bez ohledu na živé tvory. A přitom v novele smlouvy dohody o vzniku EU v roce 1997 EU sama zvířatům přiznala statut cítících bytostí. Nicméně, volný obchod bez hranic stále bezohledně pokračuje.

Přes hraniční přechod Chotěbuz proudí každoročně desítky tisíc koní, dobytka a statisíce telat. Zvířata jsou určena na jatka nebo další výkrm a směřují z Polska a dalších východoevropských zemí do Itálie nebo na Balkán.
Proto jsme přišli vyjádřit náš nesouhlas s přepravou jatečných nebo k výkrmu určených hospodářských zvířat, která přes tento přechod probíhá (podporují nás kolegové ze Svobody zvířat a Slobody zvierat). Existují důkazy, že přeprava zvířat trvající několik dní a nocí, se neodehrává podle podmínek stanovených zákony (především Směrnice EU o ochraně zvířat během přepravy z roku 1990, zákony k ochraně zvířat a péči o ně při přepravě v tranzitních zemích), že zvířata trpí špatným zacházením, dlouhou dobou přepravy, vyčerpáním, stresem a strachy.
Při přepravě koní se stává, že jsou koně na sebe příliš namačkáni. Problém nastává, když se navzájem neznají, to potom vznikají zranění nebo boje, často s tragickým koncem. Také stabilita návěsů při jízdě přispívá ke zraněním a úhynům. Např. při kontrole v Maďarsku byl nalezen kůň, jedoucí z Polska do Itálie, který si zaklínil přední nohu mezi železné hrazení a bok přívěsu. Několik hodin jízdy byl takto vláčen, chycen v pasti se zlomenou nohou a ušlapáván dalšími koňmi. Kůň musel být utracen a noha musela být odseknuta.
Právě přes tento přechod probíhá velký transport polských telat určených na jatka nebo další výkrm do Itálie. Za minulý rok jejich počet přesáhl 240 000 a toto číslo každým rokem stoupá. Telata jsou převážena v třípatrových přívěsech, kdy při veterinárních kontrolách není moc reálné posoudit zdravotní kondici každého telete – stav je kontrolován pohledem zvenku. Jsou–li telata příliš mladá (cca do 6 týdnů stáří), nemusejí být dosud zvyklá na pití vody, což může vést k velkým problémům při několikadenních cestách, pokud ovšem vodu vůbec mají k dispozici.
Zvířata se zdají být po pár hodinách přepravy v relativně dobrém stavu, to se však rychle mění po dalších vyčerpávajících hodinách jízdy. Zvířata trpí dehydratací – především za teplého počasí a v jihoevropských státech (Slovinsko, Itálie). Problémem jsou také špatně fungující odpočinkové a napájecí stanice od Maďarska níže. Dále dopravci nedodržované zákonné lhůty na přestávky, falšování dokumentů, bití a týrání zvířat při nakládání a vykládání.
Organizace na ochranu zvířat z celé Evropy již několik let, resp. desetiletí, žádají ukončení dlouhodobé přepravy hospodářských zvířat na jatka nebo další výkrm. Líbivě vypadající směrnice EU se v praxi neosvědčila, jak si po předložení důkazů ochránci zvířat před dvěmi lety ověřila samotná Evropská komise a tento zákon se stal pouhou fraškou (jeho zásadní ustanovení porušuje polovina zemí EU, především však Francie, Itálie, Řecko, Belgie a Irsko).
Proto požadujeme na EU, České republice a Polsku uvalení zákazu na přepravu hospodářských zvířat na jatka nebo další výkrm (bez výjimek), která by byla delší než 8 hodin nebo přesáhla 500 km. Tento požadavek již třikrát odhlasoval Evropský parlament, naposledy to bylo v listopadu loňského roku.
Na dlouhé vzdálenosti se může přepravovat pouze maso a výrobky z živočišných produktů - zvířata nemusejí nesmyslně trpět.
Tuto žádost předkládáme českému ministrovi zemědělství již několik let. Doposud se podařilo zpřísnit podmínky pro tranzit a import zvířat a požadavky na přepravce ze strany Státní veterinární správy, poté co naše organizace předložila důkazy o nedostatečné kontrole tranzitu/vývozu přes naše území před dvěma lety.
Bohužel, EU také dotuje vývoz hospodářských zvířat do zemí mimo EU a Evropu (ročně přes 100 milionu EUR). A tak jsou každým rokem posílány desítky tisíc hospodářských zvířat na strastiplnou cestu do severní Afriky a především na Blízký Východ (zejména do Libanonu). V těchto zemích si při zacházení s živými tvory nedělají žádné starosti a i porážka zvířat probíhá brutálním a bolestivým způsobem - podřezáním bez předchozího omráčení, což je ve vyspělých zemích zakázáno.
Naše žádosti jsme tento týden předali zástupci Delegace Evropské komise v ČR, Rumunskému a Italskému velvyslanectví, a příští týden předáme velvyslanectví libanonskému a polskému.
Evropská Unie - její Rada ministrů zemědělství bude mít koncem května pro nás důležité zasedání, při kterém také rozhodne, zda podpoří a odsouhlasí zákaz, tak jak to již učinil Evropský parlament.
Ten den se do Bruselu sjedou zástupci organizací pro ochranu zvířat z celé Evropy, aby ministrům opět předali názor svůj a názor evropské veřejnosti. Již loni Rada obdržela petici s více než 600 000 podpisy. Letos jí bude předána 29 m2 velká pohlednice složená z fotografií přepravy zvířat a protestů veřejnosti z celé Evropy, včetně asociovaných zemí.
Pro zajímavost některé počty zvířat vyvezených z ČR v roce 2001, zdroj MZe ČR:
Libanon 2 831 hovězího dobytka k porážce, Albánie 254 kusů k porážce, Jordánsko 3 406 kusů k porážce, Itálie 3 767 telat na výkrm ….

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down