29.07.2023 | 02:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Kaseózní lymfadenitida ovcía koz – an ‘iceberg disease’

Marková J., Šlosárková S. Kaseózní lymfadenitida ovcí a koz – an ‘iceberg disease’. Veterinářství
2023;73(7):401-408.

SOUHRN

Kaseózní lymfadenitida (CLA) způsobená grampozitivní bakterií Corynebacterium pseudotuberculosis patří mezi nákazy, které se ve stádech malých přežvýkavců mohou šířit skrytě a v konečném důsledku negativně ovlivňovat produkci a ekonomiku chovu. Proto je v některých zemích cíleně využíváno kontrolních a eradikačních programů zaměřených na CLA s cílem zastavit nebo alespoň omezit šíření této nákazy ve stádech ovcí a koz a minimalizovat tak hospodářské ztráty. Článek zahrnuje popis patogeneze a rizikových faktorů přenosu CLA v kombinaci s informacemi o diagnostice a managementu v chovech malých přežvýkavců, které jsou uvedené v programech pro podporu zdraví ovcí a koz zemí střední Evropy. Tyto informace jsou doplněny o poznatky ze zahraničních studií a z výzkumných aktivit prováděných ve Výzkumném ústavu veterinárního lékařství, v. v. i., v rámci projektu Ministerstva zemědělství (MZe QK1910082).

SUMMARY

Caseous lymphadenitis (CLA) caused by the gram-positive bacteria Corynebacterium pseudotuberculosis is one of the diseases that can spread covertly in small ruminant herds and ultimately negatively affect production and farm economics. Therefore, control and eradication programmes targeting CLA are being held in some countries in order to stop or at least limit the spread of the disease in sheep and goat flocks and thus minimise economic losses. The article includes a description of the pathogenesis and risk factors for CLA transmission combined with information on diagnosis and management in small ruminant farms, which are specified in the sheep and goat health programmes of Central European countries. This information is supplemented by findings from foreign studies and research activities carried out at the Veterinary Research Institute as a part of the project of the Ministry of Agriculture (MZe QK1910082).*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down