26.10.2018 | 12:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Kastrace kanečků nemá vliv na vybrané imunitní parametry

Faldyna M., Levá L., Göpfert E., Kudláčková H., Steinhauserová I. Kastrace kanečků nemá vliv na vybrané imunitní parametry. Castration of boars has no influence on the selected immune parameters. Veterinářství 2018;68(9):646-649.

SOUHRN

Kastrace kanečků je nejpoužívanějším způsobem prevence kančího pachu. Zároveň zejména kvůli etickým důvodům je postupně upouštěno od chirurgické kastrace bez anestezie v prvních dnech života kanečků. Alternativy k tomuto přístupu je kastrace s anestezií, imunokastrace nebo odchov nekastrovaných kanečků. Protože pohlavní hormony ovlivňují nejen pohlavní funkce, ale také např. funkce imunitního systému, cílem sledování bylo analyzovat, zda různé způsoby odchovu selat mohou ovlivnit hematologické parametry, aktivovatelnost lymfocytů a odpověď na modelovou vakcinaci. Žádný z těchto parametrů nebyl statisticky významně odlišný mezi skupinami.*

SUMMARY

Castration is the most used way of preventing boar taint. At the same time, due to ethical reasons, surgical castration without anesthesia during the first days of life is gradually ceased. Alternatives to this approach include castration with anesthesia, immunocastration or rearing of uncastrated boars. Since sexual hormones influence not only sexual functions but also immune system functions, the aim of our monitoring was to analyze whether different ways of piglet breeding could affect hematological parameters, lymphocyte activation and response to model vaccination. None of these parameters was statistically significantly different among the groups.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down