Katarální horečka ovcí

byla zjištěna v Holandsku, v Belgii a na severu Německa.

Všechny země přijaly příslušná opatření – vytvoření ochranných zón, zákaz obchodování s přežvýkavci a kontroly přesunů zvířat.
Bluetongue, neboli katarální horečka ovcí je typická pro jižní teplejší oblasti, v případě Holandska, Belgie a Německa jde o první případ zavlečení nákazy do této části Evropy. Proto se také tímto problémem zabývala Evropská komise 21. 8. 2006 a ve svém rozhodnutí uvádí i seznam území, na která se opatření přijatá postiženými státy vztahují. Opatřeními se rozumí zákaz odesílání živých přežvýkavců, jejich spermatu, vajíček a embryí.
Pro přesnost uvádíme, že první výskyt onemocnění byl letos zaznamenán v chovu ovcí 18. 8. v Holandsku v provincii Limburk;19. 8. pak v Belgii na 11 farmách (7 farem chovajících skot a 4 s chovem ovcí) a 21. 8. byla potvrzena dvě ohniska v Německu, v Severním Porýní Vestfálsku (jedna farma ovcí, druhé ohnisko tvoří 8 hospodářství se skotem).
V Holandsku, v Belgii a v Německu přijali přísná a účinná veterinární opatření, nicméně je třeba si uvědomit, že do budoucna mohou se změnami klimatu Evropu ohrožovat i nemoci hospodářských zvířat, které byly dosud vnímány jako exotické.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *