Kdo skončí, ať se přizná!

Jak to bude s potravinářskými provozy před vstupem a v okamžiku vstupu naší republiky do Evropské unie je stále předmětem dohadů. Důvody k dohadům zavdávají sami někteří provozovatelé, a to ti, kteří nejsou schopni nebo ochotni potvrdit, zda dokáží splnit požadavky evropské legislativy, jak na to upozorňuje Státní veterinární správa ČR již od roku 1999.

Aby konečně mohlo být zcela jasno, připravil Milan Malena, vedoucí odboru hygieny potravin a veřejného zdraví Státní veterinární správy ČR, pro provozovatele, popřípadě majitele zpracovatelských provozů závazné Prohlášení. Toto prohlášení všem předají ředitelé okresních, popřípadě městských veterinárních správ.
Co je předmětem Prohlášení? Provozovatel či majitel má zodpovědět tři otázky – Do kdy splní požadavky legislativy EU (jak je začleněna do novelizované naší legislativy)? Nepočítá-li se splněním nároků a požadavků z ní vyplývajících, do kdy skončí? A třetí otázka reflektuje možnost neaspirovat na tzv. provoz s velkou kapacitou s možností zúčastnit se společného komunitárního trhu. V tom případě má provozovatel či majitel potvrdit k jakému datu sníží svou výrobní kapacitu, aby patřil do provozů s malou kapacitou, které se mohou realizovat pouze na lokálním trhu. Snížení kapacity v provozech koncipovaných pro velkou kapacitu však představuje závažný ekonomický problém.
Samozřejmě kromě těchto dotázaných existuje ještě skupina provozů, které budou využívat přechodného období, těch je nyní 41 a podmínky pro jejich existenci, či případnou neexistenci jsou jasné.
Po vyhodnocení vyplněných prohlášení, se kterým Státní veterinární správa ČR počítá do konce letošního dubna, bude už přece jen podstatně jasněji, jak bude vypadat situace našich zpracovatelských potravinářských závodů v okamžiku vstupu ČR do EU.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *