Klasický mor prasat v Německu

Je nutné dodržovat ochranná opatření před kontaktem s černou zvěří.

V České republice byl klasický mor prasat zjištěn v chovech prasat v červnu roku 1997 (na Kroměřížsku) a u černé zvěře v listopadu roku 1999 (též v okolí Kroměříže až Zlína).
Protože klasický mor prasat v našich českých chovech nemáme, lze z našeho území bez problémů obchodovat vepřovým masem i masem divokých prasat.
Informace o výskytu moru prasat v některých spolkových zemích Německa vnímáme jako varování, a to zejména pro naše chovatele prasat. Státní veterinární správa ČR proto upozornila všechny krajské veterinární správy, aby věnovaly zvýšenou pozornost a dohled nad dodržováním všech preventivních opatření ve vztahu k této nákaze.
V Německu se klasický mor prasat vyskytl v šesti hospodářstvích v Severním Porýní –Westfálsku, avšak pohyb černé zvěře, mnohdy na velké vzdálenosti vyžaduje zvýšenou pozornost.
K základním preventivním opatřením, která musejí chovatelé prasat splnit, je zamezit kontaktu s divokými prasaty – tj. mít okolo farem dostatečně pevné oplocení.
Ve spolkové zemi, Severním Porýní –Westfálsku, již byla přijata odpovídající ochranná opatření v souladu s Rozhodnutím Komise 2006/254/EC ze dne 28. 3. 2006, to znamená, že je v postižených okresech mimo jiné zakázán přesun mezi hospodářstvími, zákaz odesílání prasat do jiných členských zemí; byly povoleny naháňky a zrušena doba hájení černé zvěře.
Díky důsledným veterinárním opatřením a i monitoringu prováděném u divokých prasat se již před více než pěti lety podařilo v ČR klasický mor prasat zvládnout a přesto, že se v okolních zemích, například Německu, či na Slovensku vyskytuje, je naše republika této nákazy prostá. Z toho mají prospěch především naši chovatelé i ti, kdo obchodují vepřovým masem i masem černé zvěře.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *