Klonováním lze získat buňky bez genetických defektů

Embryonální kmenové buňky jsou obrovským příslibem pro budoucnost léčby mnoha závažných onemocnění.

Kmenové buňky se v laboratorních podmínkách neomezeně množí a přitom si zachovávají schopnost proměny v kterýkoli z 230 typů buněk dospělého lidského těla. Lékaři doufají, že z nich nemocným vypěstují náhradu za buňky zničené chorobou.
Vědci pěstují lidské embryonální kmenové buňky z raných zárodků starých jen pár dnů a tvořených několika desítkami buněk. Do úvahy připadá použití embryí vzniklých při léčbě neplodnosti oplozením ve zkumavce. Takových embryí je relativní dostatek. Jejich buňky však nemusí konkrétnímu pacientovi vyhovovat, protože je jeho imunitní obrana rozpozná jako cizí a zničí je. Proto zkoušejí vědci vytvořit embryo z pacientových vlastních buněk.
Tento postup je základem tzv. terapeutického klonování, při kterém by se vytvářely nemocným lidem buňky „na míru“.
Zárodek vzniklý klonováním obsahuje buňky s defektním spektrem aktivních genů a vedle nich i buňky, jež jsou z toho hlediska zcela normální. Pokud se ze zárodku narodí živý klon, obsahuje jeho tělo na mnoha místech defektní buňky a zvíře trpí nejrůznějšími neduhy. Při pěstování embryonálních kmenových buněk přežívají v laboratorních buňkách jen ty buňky, které mají dědičnou informaci v pořádku, což je s ohledem na jejich další využití v medicíně velmi povzbudivé zjištění.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *