27.06.2024 | 09:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Koi herpesviróza – „kapří mor“ 21. století?

Machát R., Pojezdal Ľ., Piačková V., Faldyna M. Koi herpesviróza – „kapří mor“ 21. století? Koi herpesviral disease – the „carp plague“ of the 21st century? Veterinářství 2024;74(6):330-334.

SOUHRN
Koi herpesviróza (KHV) je virové onemocnění postihující kapra obecného (Cyprinus carpio) a kapra koi (Cyprinus rubrofuscus). KHV byla od svého prvního záchytu na konci 20. století detekována téměř všude, kde je kapr chován. Původce tohoto onemocnění, kapří herpesvirus 3 (CyHV-3), se v podmínkách, které jsou por něj příznivé, dokáže šířit velmi rychle a způsobit masové úhyny kaprů. Největší poškození způsobuje CyHV-3 na kůži a na žábrách, kde dochází ke tvorbě bledých skvrn a hemoragií, v případě žaber může dojít až k jejich nekróze. Během experimentálních infekcí byly mezi plemeny kapra pozorovány diametrální rozdíly v mortalitě, což svědčí o jejich různé vnímavosti. Pochopení mechanismu odolnosti těchto plemen může napomoci efektivnímu šlechtění kapra v budoucnu. S ohledem na to, že k úhynům na onemocnění KHV dochází dříve, než může zasáhnout adaptivní imunitní systém, je zřejmé, že hlavní roli v obraně proti onemocnění hraje imunita vrozená. Po průniku CyHV-3 do hostitele dochází k aktivaci několika nespecifických imunitních mechanismů, mezi kterými vyniká aktivace signální dráhy interferonu třídy I (IFN-I) a následná exprese interferonem stimulovaných genů, které navozují v napadené buňce antivirový stav. Právě tento mechanismus by mohl v budoucnu sloužit jako významný nástroj pro efektivní boj s onemocněním KHV.

SUMMARY
Koi herpesviral disease (KHVD) is viral disease affecting Common carp (Cyprinus carpio) and koi (Cyprinus rubrofuscus). KHVD was detected all over the world almost everywhere carp are farmed, since its first detection in the end of 20th century. The causative agent of this disease, Cyprinid herpesvirus 3 (CyHV-3), can spread rapidly under favorable conditions and cause mass mortalities of carp. CyHV-3 causes the greatest damage to the skin and gills, where pale spots and hemorrhages occur, and in the case of gills, necrosis may occur. A diametrically different mortality rate was observed between the breeds. Understanding the resistance mechanism of these breeds may help in effective carp breeding in the future. Because the first mortalities from KHVD occur before the adaptive immune system can intervene, innate immunity plays a major role in the defense against the disease. After the penetration of CyHV-3 into the host, several non-specific immune mechanisms are activated, among which the activation of the class I interferon (IFN-I) signaling pathway and the subsequent expression of interferon-stimulated genes that induce an antiviral state in the infected cell stand out. It is this mechanism that may prove to be an important tool for the effective fight against KHVD in the future.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down