03.05.2016 | 09:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Koinfekce Mycoplasma haemofelis a Candidatus M. haemominutum

Popsaný případ ukazuje, že u koček žijících v Belgii se může vyskytovat koinfekce bakteriemi Mycoplama haemofelis a Candidatus Mycoplasma haemominutum a tyto organismy by měly být zvažovány jako možná příčina hemolytické anémie.

Hemobartonelóza neboli infekční anémie koček je způsobena G  bakteriemi, které napadají vnější povrch erytrocytů. Tyto bakterie dříve klasifikované do rodu Haemobartonella, čeleď Anaplasmatacae, řád Rickettsiales byly díky molekulárním metodám v nedávné době  reklasifikovány a přiřazeny k fylogeneticky příbuznějším mykoplazmatům. Byly odlišeny dva blízce příbuzné druhy. Původní Haemobartonella felis, Ohio strain, „velká forma”, je v současnosti označována Mycoplasma haemofelis. Dřívější Haemobartonella felis, California strain, méně virulentní „malá forma”, je dnes nazývána Candidatus Mycoplasma haemominutum. Před pár lety byl u koček popsán ještě třetí druh mykoplazmat Candidatus Mycoplasma turicencis. Studie ukazují na celosvětové rozšíření těchto bakterií.
Na několikatýdenní až měsíční inkubační dobu navazují opakované až měsíce trvající bakteriemie. Napadené erytrocyty mají menší schopnost deformace, vyvolávají v organismu imunitní odpověď a následně jsou  fagocytovány  v lymfatických orgánech. Masivní infekce nebo těžká anémie v důsledku hemolýzy může končit i smrtí pacienta. Ostatní kočky se uzdraví, ale zůstávají trvalými nosiči. Léčba zahrnuje antibiotika jako doxycyklin, podpůrnou terapii krevními preparáty u silně anemických zvířat a  případně také kortikosteroidy k zastavení imunitně zprostředkované destrukce erytrocytů.
Rok a půl starý, převážně v bytě žijící kastrovaný kocour domácí krátkosrsté kočky, byl prezentován  kvůli dvoudenní slabosti a anorexii. Pacient byl před nedávnem vakcinován, žádné jiné léky ani antiparazitika mu nebyly aplikovány. Do domácnosti byla v poslední době přijata mladá toulavá kočka. Terapeutický protokol zahrnoval aplikaci doxycyklinu a imunosupresivních dávek nejprve parenterálního dexametazonu, později s obnoveným příjmem potravy perorálního prednisolonu. Na krevním nátěru z druhého dne  hospitalizace již bakterie Mycoplasma spp. nebyly detekovány. Patrnější byly znaky regenerace (polychromazie, anizocytóza a přítomnost velkého počtů normoblastů), hematokrit se zvýšil na 22, 9 %.  Systolický šelest způsobený pravděpodobně narušenou viskozitou krve během těžké anémie již nebyl pozorován.
Pacient byl odeslán domů s tří týdenní perorální terapií doxycyklinem a taktéž perorálně podávaným prednisolonem v sestupných dávkách.
Metodou Real-time PCR byla zjištěna perzistence Mycoplasma haemofelis a Candidatus Mycoplasma haemominutum.
Rozvoj molekulárních metod rozšířil možnosti diagnostiky tohoto onemocnění. Použití real-time PCR oproti konvenční metodě PCR umožňuje nejen druhové určení, ale i kvantifikaci původců a monitoring odpovědi na léčbu.
To je důležité pro zhodnocení relevance pozitivních výsledků PCR vyšetření, jelikož Candidatus mycoplasma haemominutum ne vždy vyvolává klinické onemocnění.
U zde popsaného případu byly do terapeutického protokolu zařazeny kortikosteroidy kvůli pozitivnímu výsledku Coombsova testu, který silně ukazoval na  imunitně zprostředkovanou složku hemolýzy.*

Coinfection with Mycoplasma haemofelis and Candidatus Mycoplasma haemominutum in a cat with immune-mediated hemolytic anemia in Belgium. Vlaams Diergeneeskundig Tijdschrift 2012;81

Z anglického originálu přeložila MVDr. Petra Malátková

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down