Koinfekce u kočky s imunitně zprostředkovanou hemolytickou anémií

Popsaný případ ukazuje, že u koček žijících v Belgii se může vyskytovat koinfekce bakteriemi Mycoplama haemofelis a Candidatus Mycoplasma haemominutum a tyto organismy by měly být zvažovány jako možná příčina hemolytické anémie.

Hemobartonelóza neboli infekční anémie koček je způsobena G‑bakteriemi, které napadají vnější povrch erytrocytů. Tyto bakterie  dříve klasifikované do rodu Haemobartonella, čeleď Anaplasmataceae, řád Rickettsialesbyly díky molekulárním metodám v nedávné době  reklasifikovány a přiřazeny k fylogeneticky příbuznějším mykoplazmatům. Byly odlišeny dva blízce příbuzné druhy. Původní Haemobartonella felis, Ohio strain, „velká forma”, je v současnosti označována Mycoplasma haemofelis. Dřívější Haemobartonella felis, California strain, méně virulentní „malá forma”, je dnes nazývána Candidatus Mycoplasma haemominutum. Před pár lety byl u koček popsán ještě třetí druh mykoplazmat Candidatus Mycoplasma turicencis. Studie ukazují na celosvětové rozšíření těchto bakterií.

Na několikatýdenní až měsíční inkubační dobu  navazují  opakované až měsíce trvající bakteriemie. Napadené erytrocyty mají menší schopnost deformace, vyvolávají v organismu imunitní odpověď a následně jsou  fagocytovány  v lymfatických orgánech. Masivní infekce nebo těžká anémie v důsledku hemolýzy může končit i smrtí pacienta. Ostatní kočky se uzdraví, ale zůstávají trvalými nosiči. Léčba zahrnuje antibiotika jako doxycyklin, podpůrnou terapii krevními preparáty u silně anemických zvířat a  případně také kortikosteroidy k zastavení imunitně zprostředkované destrukce erytrocytů.*

Coinfection with Mycoplasma haemofelis and Candidatus Mycoplasma haemominutum in a cat with immune-mediated hemolytic anemia in Belgium. Vlaams Diergeneeskundig Tijdschrift 2012:81.

 Z anglického originálu přeložila MVDr. Petra Malátková.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *