03.06.2002 | 08:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Kombinovaný efekt ampicilinu, kolistinu a dexametazonu aplikovaných intramuskulárně u krav v laktaci na klinicko-patologický vývoj mastitidy způsobené E. coli endotoxinem

Ziv G., Shem-Tov M., Ascher F.

Článek je pohledem na jedno z možných řešení mastitid způsobených kolifomními bakteriemi. Koliformní bakterie jsou podle autorů původci mastitid s nejzávažnějším klinickým průběhem u vysokoprodukčních dojnic. Nejdůležitější roli v patogenezi koliformních mastitid sehrávají endotoxiny. Patofyziologické změny, které endotoxin E coli vyvolává, zahrnují celou škálu klinických, hematologických, metabolických a hormonálních změn. Cílem terapeutického zásahu v případě akutních a perakutních koliformních mastitid je minimalizovat jejich systemické projevy, minimalizovat ztrátu v mléčné produkci a zajistit účinnou asanaci mléčné žlázy jako prevenci před subklinickými mastitidami.
V antibiotické terapii důležitou roli sehrává podle autorů skupina polymixinů (polymixin B a kolistin), a to díky svému baktericidnímu a endotoxin-neutralizujícímu efektu.V případě těžkého klinického průběhu je nutná symptomatická a protizánětlivá terapie (glukokortikoidy a nesteroidní antiflogistika).
V publikaci je zkoumán vliv jednorázové intramuskulární injekce kombinace ampicilinu, kolistinu a dexametazonu na klinicko-patologický vývoj experimentální mastitidy, vyvolané E. coli endotoxinem. Klinický pokus byl proveden u 30 vysokoprodukčních krav, které byly rozděleny do pěti skupin po šesti zvířatech. 24 dojnicím byl infundován E. coli endotoxin do dvou čtvrtí vemene. Pro terapii byl použit přípravek Multibio inj. v dávce 25 000 IU kolistin sulfátu, 10,0 mg ampicilin anhydrátu a 0,025 mg dexametazon acetátu na kg ž. hm. podle následujícího schématu: u skupiny 2 bezprostředně po infuzi E. coli endotoxinu, u skupiny 3 dvě hodiny po infuzi E. coli endotoxinu, u skupiny 4 čtyři hodiny po infuzi E. coli endotoxinu. Skupina 1 nebyla ošetřena a sloužila jako pozitivní kontrola, u skupiny 5 nebyla provedena infuze E. coli endotoxinu a nebyla ošetřena. V průběhu pokusu byly sledovány tyto klinické parametry: rektální teplota, srdeční a dechová frekvence, bachorový kvocient, „california mastitis test“ (CMT), počet somatických buněk, elektrická konduktivita mléka a 14 biochemických parametrů krevního séra. Dále bylo měřeno množství nádoje a 2x byly odebírány vzorky mléka k bakteriologické kultivaci.
Infuze E. coli endotoxinu vyvolala u všech 48 čtvrtí výrazné lokální zánětlivé projevy, charakterizované difuzním otokem, zvýšenou teplotou a bolestivostí. Již dvě hodiny po infuzi E. coli endotoxinu byla u 35 % čtvrtí pozorována změna sekretu, která byla po čtyřech hodinách znatelná již u všech čtvrtí. Tyto změny zahrnovaly přítomnost krevních sraženin a vloček v hustém, mléku nepodobném sekretu nebo ve vodnatém sekretu. Systemické změny byly pozorovány u všech krav s infuzí E. coli endotoxinu. Nejmarkantnějšími projevy byla pyrexie a redukce bachorové činnosti. Signifikantní změny v krevním obraze a biochemických ukazatelích se projevily leukopenií, hypokalcemií a zvýšením LDH. Počet buněčných elementů se zvýšil velice významně u všech 48 čtvrtí. Množství buněčných elementů kulminovalo 24 - 32 hodin po infuzi E. coli endotoxinu. Produkce mléka byla výrazně alterována u všech skupin s infuzí E. coli endotoxinu.
Vliv jednorázové intramuskulární aplikace kombinace ampicilin/kolistin/dexametazon na lokální i systemické projevy mastitidy byl podle autorů signifikantní. V názorných a přehledných grafech autoři vyjádřili efekt na jednotlivé sledované parametry: rektální teplotu, změny v množství bílých krvinek, počet ruminálních kontrakcí za minutu, změny v aktivitě sérového LDH a sérové koncentraci Ca, CMS („clinical mastitis score“), množství buněčných elementů v mléce, efekt na elektrickou konduktivitu mléka a na denní produkci mléka. Nejsignifikantnější zlepšení všech ukazatelů bylo pozorováno u skupiny 2 a 3. Zejména doba zvýšeného počtu buněčných elementů v mléce se signifikantně zkrátila a signifikantně rychlejší byl i návrat k mléčné produkci před infuzí E. coli endotoxinu.
Autoři na závěr uvádějí, že výsledek tohoto klinického pokusu ukázal možnost zvýšit terapeutickou odezvu u akutních koliformních mastitid použitím kombinace kolistin/dexametazon.

Ziv G., Shem-Tov M., Ascher F. Combuned effect of ampicillin, colistin and dexamethasone administered intramuscularly to dairy cows on the clinico-pathological course of E. coli-endotoxin mastitis. Vet Res 1998;29:89-98.

MVDr. Gabriela Zelinková

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down